top of page

O nás

Vítejte na stránkách Základní školy ve Vojnově Městci.

Slavnostní otevření půdní vestavby ZŠ Vojnův Městec

V sobotu 16. října 2021 byla slavnostně otevřena půdní vestavba základní školy. Čestní hosté v milých projevech popřáli škole mnoho úspěchů, spokojených dětí a učitelů. Děkujeme za povzbudivá slova p. Marku Výbornému, poslanci Parlamentu ČR a místopředsedovi odboru regionálního školství, p. Radku Kotenovi, poslanci Parlamentu ČR, starostovi městyse p. Karlu Rykrovi a místostarostovi p. Martinu Havlíčkovi. Uznání a poděkování si oprávněně zaslouží zástupci dodavatelské firmy Stylstav Křižanov, technický a stavební dozor ing. L.Petříček a mnoho dalších, kteří se na stavbě podíleli. Nadšení dětí z nádherných prostor a jejich nadstandardního vybavení  je tou nejlepší odměnou pro všechny :-)

Anglický jazyk

Angličtinu učíme od 2.třídy v odborné učebně anglického jazyka. 

Pohodová atmosféra

Vytváříme pohodovou atmosféru pro učení a učíme rádi.

Tělesná výchova, 
kroužky

Vedeme děti ke zdravému pohybu. 

Školní družina

Promyšlené a komplexní působení na rozvoj osobnosti každého dítěte.

IT technika

Jsme nadstandarně vybaveni (odborná učebna ICT, sady robotických stavebnic)

Zájmová činnnost

Kroužky mají smysl. Každé dítě si najde to, co ho baví nebo v čem se chce rozvíjet.

Hlavní cíle vzdělávání na ZŠ Vojnův Městec

Jazykové vzdělávání​

Čtenářská gramotnost

Všestranná pohybová průprava

Nácvik

měkkých dovedností

Kvalitní

práce s informacemi

Ve školním roce 2022/2023 probíhají na základní škole tyto zájmové aktivity:
  • Čtenářský klub (PaeDr.V. Gregorová) –  pondělí 12,30 – 14,00 hod. – pro 1.,2. ročník

  • Čtenářský klub (PaeDr.V. Gregorová, Mgr. J.Smyčková) –  úterý 14,15 - 15,30 hod. - pro 3.,4. a 5.ročník

  • Sebeobrana – úterý 14,45 - 15,45 hod. – pro 1.,2.,3.,4.,5. ročník

  • Sportovní kroužek (Mgr. T. Červená) – středa 14,15  – 15,15 hod. – pro 1.,2. 3.,4.,5. ročník

  • Výtvarný kroužek (Mgr. L. Ježová) –  čtvrtek 13,00 – 14,00 hod. – pro 1.,2.,3. ročník

  • Přírodovědný kroužek – (Mgr. M. Jeřábková) čtvrtek 14,15  – 15,45 hod.  (při pobytu venku do 16,00 hod.)  - pro 1.,2. 3.,4.,5. ročník

 

 

Kroužky a kluby, které vedou učitelé základní školy, jsou zdarma. 

Přírodovědný kroužek zajišťuje externě Chaloupky Krátká  - cena: 800 Kč/školní rok – říjen – červen (podmínka konání účast min. 7 dětí) – informace na letáku

Taneční kroužek , Sebeobrana  externě zajišťuje Active Žďár – cena:  1400 Kč – podmínka konání účast min. 10 dětí – informace na letáku

Termín zahájení činnosti kroužků/klubů: říjen 2022

Školská rada

Do školské rady byla na období 2022 - 2025 zvolena za zákonné zástupce paní Zuzana Malivánková, za pedagogické pracovníky paní učitelka Tereza Červená, zástupce zřizovatele je MUDr. František Trávníček. 

bottom of page