top of page

O nás

Vítejte na stránkách Základní školy ve Vojnově Městci.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje základní školu 30 dětí od 1. do 5.ročníku, o něž pečuje šest zaměstnanců (z toho pět pedagogických pracovníků) a šest externích spolupracovníků. 

Hlavním cílem vzdělávání je všestranný rozvoj dětí a postupné budování vstřícného a příjemného klimatu školy, které usnadňuje a umožňuje všem dětem jednak získání potřebch znalostí a dobrých pracovních návyků, jednak učení se sociálním dovednostem, vzájemnému respektu, naslouchání a sdílení a budování vztahu k rodné obci a regionu. K tomu směřuje i vzdělávání ve školní družině, velký výběr zájmové činnosti a školních akcí pořádaných pro rodiče i pro širokou veřejnost.

Anglický jazyk

Angličtinu učíme od 2.třídy v odborné učebně anglického jazyka. 

Pohodová atmosféra

Vytváříme pohodovou atmosféru pro učení a učíme rádi.

Tělesná výchova, 
kroužky

Vedeme děti ke zdravému pohybu. 

Školní družina

Promyšlené a komplexní působení na rozvoj osobnosti každého dítěte.

IT technika

Jsme nadstandarně vybaveni (odborná učebna ICT, sady robotických stavebnic)

Zájmová činnnost

Kroužky mají smysl. Každé dítě si najde to, co ho baví nebo v čem se chce rozvíjet.

Edookit - sekce pro rodiče

Sekce pro rodiče je dostupná na tomto odkazu - https://zsvmestec.edookit.net/user/login

Celé rozhraní je velmi intuitivní, níže naleznete dokument shrnující nejčastější otázky včetně přehledných ukázek, jak Edookit jednoduše využívat. 

Hlavní cíle vzdělávání na ZŠ Vojnův Městec

Jazykové vzdělávání​

Čtenářská gramotnost

Všestranná pohybová průprava

Nácvik

měkkých dovedností

Kvalitní

práce s informacemi

Sponzoři

Hettich ČR nám opět přispěl na sportovní aktivity dětí. Děkujeme.

Školská rada

Do školské rady byla na období 2022 - 2025 zvolena za zákonné zástupce paní Zuzana Malivánková, za pedagogické pracovníky paní učitelka Tereza Červená, zástupce zřizovatele je pan Tomáš Grygar. 

bottom of page