top of page

Školní družina

Školní družina nabízí dětem možnost zapojit se do nejrůznějších činností, během nichž jsou rozvíjeny čtenářské dovednosti, vzájemné naslouchání, sdílení a komunikace.  

Nepřítomnost dítěte nebo změnu odchodu ze školní družiny prosím omlouvejte písemně. 

Provoz školní družiny:


Pondělí - čtvrtek:         6:30 - 7:15 h.  11:10 - 15:30 h.
Pátek:                          6:30 - 7:15 h.  11:10 - 15:00 h.

 


Vedoucí vychovatelka: Kateřina Vincenciová

​​

bottom of page