NOVINKY

Uzavřeli jsme "rouškový" školní rok

Přejeme všem dětem krásné prožití prázdnin :-)

Super prvňáček 2020

Publikováno 28.6.2020

 

Zlaté medaile a fotogalerii společně se slovním hodnocením jsme dnes předali našim prvňáčkům. 

Naučili se číst, psát a počítat, zvládli vše na samé jedničky. Jsou skvělý tým a výborní kamarádi. Přejeme jim, ať se daří ve druhé třídě stejně tak dobře jako nyní. Děkujeme maminkám za výbornou spolupráci se školou a přejeme mnoho krásných zážitků. 

Ukončení školního roku 2019/2020/ Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Publikováno 17.6.2020

Vážení rodiče,

 

poslední dny tohoto školního roku budou probíhat následovně: 

 • Do 26.6. 2020 pokračujeme ve výuce hlavních předmětů, ve všech ročnících poběží i online vyučování. 

 • Ukončení školního roku bude 30.6.2020. 

 • 29.6. odevzdají děti učebnice a dostanou nové na další školní rok.  U nižších ročníků plánujeme výměnu stávajících učebnic, děti dostanou nové 2.9.2020. 

 • 29.6. v 9,00 hodin proběhne fotografování. 

 • 30.6. 2020 předáme dětem vysvědčení, ukončení výuky bude v 8,30 hod. 

 • Platformu Microsoft Teams, kterou nyní využíváme pro online výuku, použijeme od  příštího školního roku i pro třídní schůzky. Standardně bude možná i osobní návštěva školy určená k individuálním konzultacím o prospěchu Vašeho dítěte a obdržíte pozvánku i na další akce pořádané školou pro veřejnost. 

 • Rodiče a budoucí prvňáčky zveme na návštěvu základní školy,  která proběhne  v pondělí 29.6. 2020 odpoledne  po slavnostním vyřazení předškoláků  v MŠ. 

V případě Vašich dotazů mne prosím kontaktujte na telefonním čísle 720 366 586 nebo na e-mailové adrese zsvmestec@gmail.com

 

Děkuji  za Váš zájem a přeji Vám hodně sil do dalších dnů

 

Mgr. Jolana Smyčková

Znovuotevření základní školy od 25.5. 2020; Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 25.5. 2020

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 25.5.2020 nastoupí do školy 17 dětí, 8 dětí bude vzděláváno doma. V přílohách níže  rovněž zveřejňujeme mimořádná opatření  Ministerstva zdravotnictví České republiky platná od 25.5. 2020.  Před námi tak vyvstává úkol, jak efektivně zajistit kontinuální vzdělávání.

 

Provedli jsme generální úklid školy a třídy přizpůsobili návratu dětí. Na všechny prvňáčky stejně jako na některé třeťáky a čtvrťáky čekají nové jednomístné lavice a židle. Polovinu prostoru třídy 1. a 2. ročníku tvoří relaxační část, kde se děti budou moci věnovat hrám a oblíbeným odpočinkovým aktivitám.

 

Pandemie koronaviru vnesla do školního vzdělávání řadu mimořádných změn. Stojí před námi řada nových výzev. Nevíme, co bude na podzim, co nás čeká v budoucnu. Právě na tyto změny je třeba se připravit.

Celý tým pedagogů proto absolvoval první školení od společnosti Microsoft a další vzdělávání učitelů bude zaměřeno na získání dovedností pro online výuku. Před vedením školy stojí nyní důležitý úkol, a to synchronizovat vzdělávání pedagogů a vytvořit jim odpovídající technické zázemí.

Tato podivná doba nám všem připomněla,  které hodnoty a která povolání jsou pro společnost zásadní. Ukázala postradatelnost dosud adorovaných celebrit. Přestože zakryla tváře, odkryla charakter mnohých. Ukázalo se, jak nezbytné je kritické myšlení.

I přes počáteční šok, který nám všem připravila mimořádná situace, zůstáváme pozitivní. Celý tým se v důsledku mimořádné přestávky stmelil, protože je nám všem společné: Jsme tu pro děti, které chceme nadále kvalitně vzdělávat, ať už přímo ve škole nebo online.

Děkuji Vám všem za součinnost

 

Mgr. Jolana Smyčková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky platná od 25.5.2020

Mimořádné_opatření_–_nošení_ochranných_prostředků...[pdf]

Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_škol...[pdf]

Doplňující informace k obnovení docházky od 25.5. 2020

Obnoveni skolni dochazky [pdf]

INFORMACE K OBNOVENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Publikováno 5. 5. 2020

Vážení rodiče, 

v příloze níže naleznete dokumenty s podrobnými informacemi k  obnovení výuky na základní škole.  Prosím Vás o jejich pečlivé prostudování, v případě nejasností mne prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.  

K návratu Vašich dětí do školy se prosím vyjádřete nejpozději do  18.5. 2020 na e-mailovou adresu zsvmestec@gmail.com, ke stravování v MŠ opět na tento e-mail do 13.5. 2020.

 

Chci Vám touto cestou poděkovat za výbornou spolupráci a přeji Vám všem pevné zdraví 

 

S přáním příjemnějších dnů

 

PS:  Trocha pozitivna na závěr:  Na prvňáčky už netrpělivě čekají nové žluté lavice a židličky, na třeťáky a čtvrťáky oranžové :-)

Mgr. Jolana Smyčková

Publikováno 21.4.2020

Poděkování 

Publikováno 1.4.2020

Vážení rodiče, 

 

DĚKUJEME VÁM za trpělivost a dosavadní výbornou spolupráci při domácím učení.  Můžete se podívat, co se dětem podařilo vytvořit - zde

 

Jolana Smyčková

Ošetřovné -  aktuálně

Publikováno 27.3.2020

Vážení rodiče, 

 

aktuální informace a tiskopisy k čerpání ošetřovného - nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu) -  naleznete na odkazu zde.

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

 

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá? 

Stručně:

 1. Zklidněte se sami a udělejte si přípravu.

 2. Podpořte pocit bezpečí, buďte emoční oporou.

 3. Zjistěte, co dítě ví a jaké používá zdroje informací.

 4. Identifikujte obavy dítěte.

 5. Vysvětlujte a komunikujte s dítětem. Přiměřeně informujte o základních faktech a možnostech ochrany. Limitujte mediální zátěž.

 6. Vytvořte si plán.

 7. Zaměřte se na aktivitu.

 8. Udržujte sociální kontakty s druhými.

 9. Nezapomínejte na tělesný pohyb.

 10. Buďte sami dobrým příkladem.

 1. Zorganizujte se a zklidněte před rozhovorem nejprve sami sebe. Sepište si, o čem se budete s dítětem bavit.
  Před rozhovorem s dítětem se sami zklidněte, připravte si hlavní body, na co se budete ptát a jaké informace chcete předat. Mějte na paměti, že děti čtou naše emoce a podle toho, jak před nimi vystupujeme, si budou naše informace vysvětlovat. Dítě je naším zrcadlem, proto je velmi důležité, aby z nás cítilo klid a bezpečí. Proto si hlídejte i svoji nonverbální komunikaci. Nemluvte nad hlavami dětí o vážných věcech dospělých, děti to často citlivě vnímají, i když to nemusí dát najevo. Tím, že si sepíšete hlavní body, získáte sami stabilitu, nadhled a strukturu a vyvarujete se nežádoucích emocí, které by dítě mohly vylekat. Zároveň na nic nezapomenete.
   

 2. Zvyšte jeho pocit bezpečí. Ujistěte ho, že se nemusí bát.
  Obejměte dítě. Řekněte mu, že ho máte rád/ráda. Vysvětlete mu, že se nemusí bát, že je v bezpečí. Sami se nenechte vystrašit a nestrašte dítě. Zaměřte se na pozitivní pocity, udržujte pozitivní náladu. Když vidí dítě stabilního rodiče, také bude stabilní.
   

 3. Zjišťujte, co o koronaviru dítě již ví a na co se chce zeptat.
  Ptejte se dětí. Zeptejte se, co jim o koronaviru říkali ve škole, o čem se baví s kamarády, kde získávají informace. Vyvracejte poplašné zprávy, fámy a dezinformace. Dejte dítěti prostor na jeho vlastní otázky.
   

 4. Zmapujte strachy a nejistoty dítěte.
  Kromě toho, co si o koronaviru myslí, zjistěte, jaké jsou jeho pocity, z čeho má obavy a strach. Vysvětlete mu, že to, co se děje (jako třeba zavřená škola, omezení akcí, karanténa) je součást prevence. Je to z důvodu, aby lidé hromadně a najednou neonemocněli a aby byla nemoc pod kontrolou. Vysvětlete, že se takto lidé společně brání. Ujistěte dítě, že samo není v ohrožení života, že není rizikovou skupinou.
       

 5. Vysvětlujte dítěti základní fakta, např. co to koronavirus je a jak se můžeme chránit. Ochraňte děti před nadměrným vlivem médií.
  Pro rozhovor a odpovědi na dotazy dětí pečlivě volte zdroje informací. Nenechte se ovládat bulvárem nebo konspiračními weby. Weby ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví poskytují informace, které jsou ověřené a aktualizované. Dle věku dítěte volte vhodná slova, nedramatizujte, řekněte, že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék, a že už známe postupy, jak snížíme možnost nákazy. Buďte názorní. Zdůrazněte, že je důležité dodržovat hygienu, dobře a často si mýt ruce, nesahat si do úst, do očí a do nosu. Že je to základ, jak snížit riziko nákazy. Natrénujte si znovu s dítětem mytí rukou. Buďte sami dětem příkladem, jak se odpovědně chovat. Dodržujte přísun vitamínů, mějte dostatek spánku, udržujte si dobrou náladu – přispějete tím k posílení imunity i psychické odolnosti.
   

 6. Vytvořte si časový harmonogram dne i týdenní plán.
  Pomůže to dítěti i vám samotným. Vysvětlete dítěti, že nejde jen o nově nabyté volno, ale i o plnění povinností. Můžete dítěti naplánovat čas pro hry, společnou komunikaci, pomoc v domácnosti i učení a psaní úkolů. Dítě nepřetěžujte, ale strukturování času je důležité pro stabilitu psychickou.
    

 7. Zaměřte se na aktivní trávení času.
  Vysvětlete dítěti, že i vy máte nějaká omezení, jako například, že musíte pracovat. Zároveň i dítě může plnit školní povinnosti z domova. Komunikujte v této oblasti se školou. Dávejte pozor, aby dítě netrávilo dlouhé hodiny u televize či s mobilním telefonem. Aktivní činnost pomáhá překonávat zátěž. Střídejte v plánu odpočinek s aktivitou. Pokud jste v práci a dítě je doma samo, udržujte s ním pravidelný telefonický kontakt.
   

 8. Udržujte sociální kontakt dětí a komunikaci s rodinou a kamarády.
  Nechte děti, ať si s kamarády zavolají a sdělí si své pocity. Se členy rodiny a kamarády můžete udržovat kontakty osobně, přes Skype či skupiny na sociálních sítích apod. Nevoďte děti do nových větších kolektivů – méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.
   

 9. Nezapomeňte, že pohyb je důležitý.
  Proto choďte s dětmi ven nebo s nimi cvičte doma, nechte je vybít přebytečnou energii. Střídejte relaxaci a přiměřenou zátěž, posilujte tělo i mysl.
   

 10. Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem.
  Může jít o hygienu, podporu dobrých vztahů v rodině i projevy solidarity a pomoci druhým.
   
   

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psychologické pracoviště OBP MV ČR

Verze k 12.3.2020

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.asp

Jolana Smyčková

Vážení rodiče,

 

během nařízeného uzavření škol budeme po páteční telefonické dohodě s Vámi pravidelně zasílat domácí úkoly na Vaši e-mailovou adresu včetně odkazů na online výuku. 

 

Děti mají od  16.3. 2020 od 12,00 hod. připraveny pracovní sešity a knihy ve vestibulu školy, který je otevřen nonstop. 

 

Doporučujeme speciální program vysílaný Českou televizí, který probíhá každý pracovní den od 9 do 12 hodin - odkaz zde

 

Pokud potřebujete potvrdit dokumenty k ošetřovnému, prosím, domluvte si se mnou telefonicky termín schůzky.

 

Dále prosíme, abyste pravidelně sledovali webové stránky školy, na nichž zveřejňujeme aktuální informace. 

 

Děkujeme Vám za součinnost

 

Jolana Smyčková

tel. 720 366 586

Publikováno 16.3.2020

Ošetřovné

Publikováno 11.3.2020

Vážení rodiče,

pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR budete muset pečovat o dítě mladší 10 let,  tiskopis, který potřebujete pro Vašeho zaměstnavatele, potvrzujeme  v pondělí 16.3. 2020 od 7,00 hod. ve škole.  Nárok na ošetřovné Vám tedy vznikne od 16.3. 2020. 

 

Podrobné informace vč. tiskopisu naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

https://www.kr-vysocina.cz/aktualni-informace-k-organizaci-verejne-dopravy-vydavani-potvrzeni-osetrovneho-naskladnovani-materialu-pro-zdravotnicka-zarizeni/d-4100358/p1=1013?fbclid=IwAR32uSAp_Fg6nknlI9jfPiFqul63sqH2K5fwUU5pvhhq44lPYi977ec8LlA  

 

Mgr. Jolana Smyčková

Mimořádné opatření!

Publikováno 10.3.2020

Informace ke COVID-19

Publikováno 5.3.2020

novy nabytek 1.rocnik.jpg