Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci

NOVINKY

Vážení rodiče, 

 

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23.12.2020 zasílám

informaci k provozu školy od 4.1.2021: 

 

 • v prezenční výuce budou pokračovat děti z 1., 2. a 3.ročníku dle
  platného rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem 30.12.2020

 • výuka pro všechny ročníky začíná v 7,30 hod.   

 • musíme dodržovat homogenitu jednotlivých tříd při výuce, časech
  obědů i při organizaci školní družiny

 • děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole vč. školní družiny
  roušky, sundat je mohou pouze při konzumaci jídla

 • je zakázán zpěv a sportovní aktivity, v hodinách tělesné výchovy 
  budeme chodit s dětmi ven na delší procházky

 • distančně budou vzděláváni žáci 4. a 5.ročníku, a to každý pracovní
  den dle rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem dne 30.12.2020

 • distanční výuka je povinná

 • v případě omlouvání absence Vašeho dítěte prosím postupujte
  stejným způsobem, jako by chodilo do školy prezenčně 

 • v případě potřeby si opět můžete pro své dítě zapůjčit notebook s
  příslušenstvím, a to v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. u
  paní vychovatelky L. Omesové - žádost s uvedením času, kdy si notebook vyzvednete, pošlete prosím na tel.  776 742 83 nebo e-mailovou adresu  zsvmestecomesova@gmail.com

 • dále prosím všechny děti ze 4. a 5.ročníku, aby si v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. vyzvedly učebnice a sešity potřebné k distanční výuce - vše bude připraveno u vchodu do školy 

 • dle vyjádření některých dětí už někteří nedisponujete přihlašovacími údaji do MS Teams, nahlaste se prosím paní vychovatelce L. Omesové, během pondělí Vaše přihlašovací údaje obnovíme a zašleme Vám na e-mailovou adresu

 • online výuka začne v pondělí 4.1.2021 3.vyučovací hodinou, od 5.1. 2021 od 7,30 hod. 

 • školní družina je v ranních hodinách od 6,30 do 7,30 hod. otevřena pouze pro žáky 1.ročníku

 • děti 2.a 3.ročníku půjdou po příchodu do školy rovnou do své třídy

 • odpolední družina bude organizována pro děti 1.,2. a 3.ročníku tak, jak tomu bylo před vánočními prázdninami od 11 do 15,30 hod. 

 

 • v případě čerpání ošetřovného se prosím obraťte na Vašeho zaměstnavatele

 • v případě, kdy se u Vašeho dítěte vyskytne pozitivní test na Covid-19, mne prosím neprodleně informujte

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví do roku 2021

Mgr. Jolana Smyčková

Vánoční a novoroční přání dětí ze ZŠ Vojnův Městec

Vážení rodiče,

 

vzhledem k rozhodnutí vlády o opětovném uzavření některých typů škol ve dnech 21. a 22.12.2020  půjdou děti do základní školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18.12.2020.  Ve středu 16.12. a ve čtvrtek 17.12. 2020 bude organizována běžná výuka, v pátek 18.12.2020 se děti budou učit první 3 hodiny.  4., 5.vyučovací hodinu proběhne v každé třídě odděleně předávání vánočních dárků a přání. Děti půjdou na oběd, do školní družiny. 

 

V pondělí 21. a v úterý 22.12.2020 jsou vyhlášeny MŠMT dny boje proti Covidu, na tuto dobu v příp. potřeby můžete čerpat ošetřovné. Od 23.12.2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Děti by se měly vrátit do školy v pondělí 4.ledna 2021. 

 

Rádi bychom v této podivné době nadělili drobnou radost rodičům, prarodičům a dalším lidem, proto se v pátek 18.12. pokusíme připravit speciální audionahrávku již připraveného vánočního programu.  Pokud  se vše podaří, zveřejníme v pondělí 21.12.2020 na webových stránkách školy, 

 

Přeji Vám příjemný adventní čas

 

Mgr. Jolana Smyčková

Zveřejněno: 15.12.2020

Organizace výuky od 30.11.2020   

 

Vážení rodiče,

jak jste byli informování na online rodičovské schůzce 26.11.2020 aktuální nařízení MŠMT a PES systém ve stupni 4 umožňuj provoz škol a školní družiny pouze v případě zachování homogenních skupin (týká se výuky, obědů, zájmového vzdělávání).  Zajištění tohoto režimu vyžaduje zvýšené nároky na personální zajištění vyučování a na jeho organizaci.  Z tohoto důvodu  dochází k následujícím změnám: 

 • Začátek vyučování je pro žáky 2. a 3.ročníku posunut od pondělí 30.11. 2020 na 7,15 hodin, vyučování končí v 11,50 hodin, poté společně odcházejí na oběd. 

 • Doba konání vyučování žáků 1., 4. a 5.ročníku se nemění. 

 • Rozvrh vyučování jednotlivých tříd je upraven, stále platí zákaz zpěvu (náhradní výuka nebo teorie) a tělesné výchovy (za každého počasí chodíme  s dětmi ven)

 • Po celou dobu vyučování vč. pobytu ve školní družině musejí mít děti roušky. Výjimkou je pouze konzumace jjídla.

 • Školní družina bude od 30.listopadu 2020 otevřena  pouze pro děti 1.,2. a 3.ročníku od 11,00 hod. do 13,45 hod.

 • Budova školy je otevřena  od 6,30 hod., děti jdou rovnou do svých tříd.

 • Dojíždějícím dětem bude umožněno počkat ve škole na odjezd autobusu při dodržování  aktuálně platných hygienických opatření. 

Děkujeme za pochopení

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

18.listopadu 2020 - vítejte zpět :-)
100% účast na online výuce 🥳 

Vážení rodiče, 

 

na  základě usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se mj. zakazuje osobní přítomnost žáků na 1.stupni základních škol.  Od zítřka 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku takto: 

 

 • zaměření na hlavní vyučovací předměty - český jazyk, matematika, anglický jazyk - prosím děti, aby měly připraveno vše po ruce, na stole, aby během online hodiny zbytečně neodbíhaly. 

 • distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams podle daného časového harmonogramu - viz bod níže

 • pro distanční vzdělávání stačí dětem mobil, tablet, mohou používat notebook nebo PC, sluchátka

 • děti musí mít zapnutý mikrofon a video, aby s nimi byli vyučující v kontaktu

 • děti by měly být v klidném prostředí, aby se mohly soustředit na výuku

 • online výuka začne ve čtvrtek 15.10. 2020 v 8,00 hodin ráno, konec bude v 11,45 hodin - viz časový harmonogram níže

 • prosím o shovívavost při řešení technických problémů, které rozhodně nastanou :-)

 • zítra Vám pošleme odkaz, přes který se připojíte k online výuce v daný čas

 • pro kvalitní přenos výuky je důležité kvalitní internetové připojení - i u nás ve škole :-) 

 • u vchodu do školy budou pro děti připraveny přepravky s doplňkovými materiály, jejich použití zadá vždy vyučující - je třeba materiály včas vyzvednout

 • pokud máte zájem o zapůjčení notebooku ze školy,  dejte nám prosím vědět v dostatečném předstihu (telefonní číslo: 720 366 586), abychom zařízení mohli připravit. Notebooky Vám zapůjčíme na základě Smlouvy o zápůjčce. 

 •  sledujte prosím pravidelně e-mailovou komunikaci a webové stránky školy

 

Časový harmonogram distančního vzdělávání: 

14.10.2020 - děti mají zadání ze školy, vypracují samostatně jako přípravu na další výuku

 

Prosíme Vás, abyste zajistili včasné připojení Vašich dětí k online výuce následovně: 

15. - 23.10. 2020 pondělí - pátek - každý pracovní den

 

8,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

8,30 hod. připojí se 5.ročník

9,00 - 9,15 přestávka

 

9,15 hod. připojí se 2.ročník a 4.ročník

9,45 - 10,00 přestávka

 

10,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

10,30 hod. připojí se 5.ročník

11,00 - 11,15 hod. přestávka

 

11,15 - 11,45 připojí se 2.ročník a 4.ročník

 

 

26., 27.10.2020 - volné dny vyhlášené MŠMT jako Dny boje proti Covidu 

28.10. - státní svátek

29.,30.10. 2020 - podzimní prázdniny

 

2.11.2020 - zahájení výuky ve škole dle běžného rozvrhu

 

Milí rodiče, přeji Vám všem pevné zdraví, dětem pohodu a věřím, že i při této formě vzdělávání získají mnoho užitečných dovedností. 

 

Těšíme se s dětmi opět na viděnou 2.listopadu 2020 😉

 

Bližší informace:  

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

Vážení rodiče, 

na základě vyjádření ministra zdravotnictví a ministra školství ze dne 30.10.2020 uvádím informace k pokračující distanční výuce: 

Nadále budeme kombinovat online výuku s offline výukou (doplňkové materiály, pracovní sešity atd.) zaměřenou na hlavní vyučovací předměty (český a anglický jazyk, matematika). Časový harmonogram online výuky je  nastaven tak, aby se na vyučovací hodině nepotkali sourozenci, kteří navštěvují naši školu.  Z výše uvedených důvodů budeme online hodiny přidávat, a to takto: 

 • v pondělí 2.11.2020 se všechny děti budou učit online podle již zavedeného rozvrhu

 • prvňáčky rozdělila paní učitelka na dvojice tak, aby učení online bylo účinnější, ponecháme dále beze změny

 • od 3.11.2020 přibude pro žáky 3.,4. a 5.ročníku jedna hodina angličtiny ve stávajícím rozvrhu

 • od 3.11.2020 budou pro žáky 3.,4. a 5.ročníku vypsány navíc  konzultační hodiny, při nichž budeme moci zájemcům více vysvětlit učivo (děti využijí v případě potřeby, individuálně), termíny sdělíme v pondělí 2.11. odpoledne do chatu v MS Teams 

 • od 3.11.2020 bude prozatím pouze pro žáky 5.ročníku posílena online výuka o další hodinu, a to v úterý a ve čtvrtek od 11,30 hod. do 12,00 hod.

Na rozdíl od jara 2020, kdy jsme učivo opakovali a procvičovali, je distanční výuka v tomto školním roce zaměřena na probírání nového učiva a je pro děti povinná. Třídní učitelé evidují absenci jednotlivých žáků. Zaměřujeme se na sledování dětí, které mají do této doby velmi vysoký počet zameškaných hodin.

 

Všichni víme, že tato situace je naprosto výjimečná i v evropském kontextu, protože čeští žáci 1.stupně základních škol zůstali v domácím vzdělávání.  V období před Covid prázdninami jsme na škole měli 100% dětí pravidelně se účastnících distančního vzdělávání. Je to náš a Váš společný skvělý výsledek a věřím, že to takto udržíme dál.  

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví a hodně sil

 

Mgr. Jolana Smyčková

 

Dne 31.10.2020

Pro ZŠ Vojnův Městec vytvořil a spravuje Vít Omes