NOVINKY

Slavnostní zakončení školního roku

Vysvědčení, pochvala, dárky na rozloučenou, zmrzlina a hurá na prázdniny :-) 

 

Rozloučení s našimi páťáky

 

Milí páťáci, 

jste skvělí, a proto jste pro ostatní příkladem  a inspirací. Zvládli jste nekonečně dlouhé měsíce online výuky, byli vždy výborně připraveni, jste spolehliví kamarádi, upřímní a ochotní pomoci každému, kdo to potřebuje. Dokázali jste vést své spolužáky při projektové výuce, připravili jste a zorganizovali soutěže.                                                                                  Přejeme vám, aby se vám na 2.stupni zvolené základní školy dařilo stejně tak dobře, jako tomu bylo u nás.  

 

Vyřazení žáků 5.ročníku 

28.června proběhlo slavnostní  vyřazení žáků 5.ročníku na radnici městyse. Starosta p. K. Rykr popřál dětem mnoho úspěchů na jejich další cestě a poděkoval pedagogům a rodičům. Fotogalerie - zde

 

I. školní olympiáda 

28.června žáci 5.ročníku společně s paní učitelkou Červenou  zorganizovali I.školní olympiádu. Moc se jim to povedlo, soutěže byly skvěle připravené a ostatní děti s nadšením sportovali. Třeťáci a čtvrťáci vyrobili po všechny sportovce  zlaté medaile. Všichni si je zasloužili. Fotogalerie - zde

 

Návštěva místní knihovny

Děti z 1. a 2.ročníku navštívily 28.června místní knihovnu. Prvňáčci a druháci  jsou již zdatnými čtenáři, přejeme si,  aby se jim knížky staly dobrým a spolehlivým zdrojem radosti a vzdělávání. 

Super prvňáček a pizza párty

 

V úterý 22.června jsem předali zlaté medaile našim prvňáčkům. Zcela oprávněně. Za školní rok se naučili spoustu dovedností. Společně s nimi oslavili všichni jejich spolužáci ze školy jejich úspěch na společné pizza párty :-)

 

Naši budoucí prvňáčci poprvé ve školních lavicích

 

22. června nás společně se svými rodiči navštívili  naši budoucí prvňáčci. Prohlédli si tělocvičnu a školní družinu  a poprvé zasedli do školních lavic. Seznámili se s  budoucí paní učitelkou a sdělili nám, na co se do školy těší. 

 

Prvňáčci předvedli rodičům, co se všechno naučili

 

21.června  přivítali prvňáčci ve škole své rodiče, sourozence a babičky. Předvedli krátký program, aby ukázali, co se za svůj první školní rok naučili. Jsme na ně opravdu pyšní, stejně jako na naše všechny děti :-)

 

Výlet do Žďáru nad Sázavou

 

Ve čtvrtek 17.června 2021 se za krásného letního počasí vydali čtvrťáci a páťáci na výlet do Žďáru nad Sázavou.  Prohlédli si spoustu zajímavých míst a společně strávené  chvíle si opravdu užili :-)

 

 

Gratulujeme našim třeťákům a páťákům k vynikajícím výsledkům 

V pedagogické praxi je známo, že pravidelné formativní hodnocení ve výuce výrazně zvyšuje efektivitu učení se žáka a jeho porozumění učivu. Srovnávací hodnocení mu navíc dá informaci, jaká je úroveň jeho vědomostí a dovedností ve srovnání se stejně starými žáky a současně mu pomůže porovnat si svůj odhad výsledku, své sebehodnocení, se skutečným dosaženým stavem. Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: • Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v daném předmětu, dovednosti. •    P: Percentil školy/třídy/žáka vzhledem k ostatním školám/třídám/žákům v celé České republice. Výsledky  testů - zde

Super prvňáček 2021, pizza párty 

dne 22. června proběhne slavnostní předávání zlatých medailí Super prvňáček 2021. Pro všechny děti je pak připravena pizza párty (kolem 10,45 hod.), ukončení vyučování pro všechny ročníky bude v 12,,05 hod.

 

Plán aktivit od 25.6. 2021

Vzhledem k postupujícím stavebním pracím přestaneme z bezpečnostních důvodů od 25. června využívat první nadpodlaží budovy školy. Vzdělávací aktivity budou organizovány takto:

  •    25.6. 2021 pěší výlet do okolí Vojnova Městce,  v příp. nepříznivého počasí projektová výuka, konec vyučování: všechny ročníky v 12,05 hod.  

  •    28.6. 2021 návštěva knihovny ve Vojnově Městci; I. školní olympiáda, konec vyučování:  všechny ročníky v 12,05 hod.

  •    29.6. 2021 školní výlet na hrad Pernštejn

  •    30.6. 2021 slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení – konec vyučování  v 8,30 hod. Zájem o školní družinu nahlaste prosím paní vychovatelce do 28.6.2021.

 

Dobývání hradu Pernštejn

 

Slavnostní vyřazení žáků 5.ročníku 

Exkurze do Zemědělská a.s. Krucemburk

9. června se děti z 1.,2. a 3.ročníku dověděly mnoho zajímavého o výrobě mléka. Po krásné procházce po cyklostezce si vyslechly poutavé vyprávění a prohlédly si areál zemědělského družstva. Mnohokrát děkujeme p. Trojanovi za zajištění exkurze.

Školní knižní veletrh

11.června jsme organizovali školní knižní veletrh. Na jednotlivých „stáncích“ všechny děti prezentovaly knihu, kterou přečetly. Ostatní „návštěvníci veletrhu“ měli možnost si knížku prohlédnout,  zeptat se, na vše, co je zajímalo.  Děti se navzájem inspirovaly a velmi hezky a poutavě dokázaly o svých oblíbených knížkách mluvit. 

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče do školy

 

Milí rodiče, 

dovolte, abychom Vás a Vaše děti pozvali dne 22. června 2021 v 15,30 hodin na první návštěvu základní školy.  

 

Schůzka bezprostředně navazuje na vyřazení předškoláků v mateřské škole, odkud si symbolicky odvedeme budoucí prvňáčky do školy. Budeme mít dostatek času, aby se děti seznámily s novým prostředím a poprvé setkaly s budoucí paní učitelkou. Rádi přivítáme Vás, abychom Vám předali prvotní informace ke vstupu Vašeho dítěte do 1.ročníku. 

 

Vážíme si Vaší důvěry a pevně věříme, že po dalších pět let budeme laskavými průvodci Vašich dětí na jejich cestě ke vzdělání.

Sportujeme...

Sportovní kroužek začíná v úterý 1.6. 2021 v sokolovně TJ  Jiskra Vojnův Městec od 14 do 15,30 hodin. Sejdeme se v 13,50 hod. ve škole a pak odcházíme do sokolovny. Vedoucí: Mgr. M. Zobač.

Projektová výuka: Poznáváme přírodu

 

Co a jak jsme se dnes učili? Poznávat krásu a rozmanitost přírody, pracovat s odbornou literaturou, vyhledat informace. A nejen to .. projektová výuka rozvíjí děti v mnoha dalších dovednostech - samostatně pracovat na daných úkolech, rozvíjí kreativitu, učí je vést tým, spolupracovat, koordinovat práci, vyjít si vstříc, pomáhat si, respektovat druhé. A to vše zvládly děti dnes na 1.

Fotogalerie

Co budeme dělat do konce školního roku? 

Díky rozvolnění vládních opatření stihneme spoustu zajímavých aktivit. Podívat se můžete zde - Akce ve školním roce...

ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou

- talentové zkoušky na školní rok 2021/2022

Naše videopřání maminkám 

 

Milé maminky, 

dovolte nám, abychom do Vašich domovů poslali kytici přání k Vašemu svátku. Děti z 1..2. a 3.ročníku pro Vás namluvily pásmo říkanek a  básniček, děti ze 4. a 5.ročníku doplnily průvodním slovem. O hudební doprovod se postarali Anička a František Jeřábkovi.  Přejeme Vám krásně strávený sváteční den.

Letní tábory 2021
Instruktážní video k testování ve škole
Podmořský svět - 3D kino
1/184
oslavy 780 krucemburku[1180].jpg
Letní dětský tábor - Fryšava-page-001.jp