NOVINKY

Slavnostní otevření
Program_Posvícení 2021.png

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče, 

 nový školní rok začne 1.září 2021 v 7,30 hod. Děti potřebují přezůvky, psací potřeby (2.--5.roč.) a respirátor.  

 

Prvňáčky zveme do školy společně s rodiči/prarodiči. Ve třídě proběhne slavnostní přivítání za účasti starosty,  místostarosty městyse a vedení školy, poté si děti převezme paní učitelka D. Losenická. Předpokládaný konec:  8,30 - 8,45 hod.  

 

Děti z 2. - 5.ročníku se po příchodu do školy rozejdou do svých tříd, kde je čeká úvodní seznámení s organizací školního roku a preventivní screanningové testování AG testy. Pokud budete Vašemu dítěti asistovat při testování, půjdete společně s ním nejdříve do tělocvičny. 

II.třída (spojený 2., 3.ročník) -  třídní učitelka Mgr. T.Červená, III.třída (spojený 4.,5.ročník) třídní učitelka Mgr. R.Jirčíková. Předpokládaný konec: 8,30 - 8,45 hod.  

 

Od 1.září bude škola otevřena od 6,30 hod., školní družina bude v provozu od 2.září 2021 od 6,30 hod. do 15,30 hod. 

 

Hygienická a protiepidemická opatření: 

Ve společných prostorách školy budou mít všechny osoby nasazený respirátor. 

 

Preventivní screeningové testování žáků neinvazivními AG testy:  1. září 2021 - všechny ročníky

Prvňáčci  budou mít možnost pokusit se zvládnout testování hned první den ve škole za Vaší asistence. Z našich loňských zkušeností s testováním AG testy můžeme potvrdit, že děti nemají s testováním problém. Při každém testování budete mít možnost být Vašim dětem nápomocni, než vše zvládnou samy. 

Testování nepodstupují děti po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě, jehož rodiče doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Děti, jejichž rodiče odmítají testování AG testy, budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor. Podrobné informace k testování obdržíte v e-mailové komunikaci. 

Oficiální informace ke screanningovému testování a aktuálním protiepidemickým opatřením ve školách naleznete zde - https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/

Mimořádné opatření MZ naleznete zde -  https://www.kr-vysocina.cz/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-20-8-2021/d-4108823

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a přejeme příjemně strávené poslední prázdninové dny

Mimořádné opatření [pdf]

Doporučení MDZ [pdf]

Doporučení Ministerstva zdravotnictví [pdf]

Přidáno 25.8.2021

1/8
Š3_publicita ZŠ Vojnův Městec.jpg