Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v souladu s Opatřením MŠMT k zápisům do základní školy pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 se uskuteční zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 takto:

1.   Osobní podáním – a to v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy výhradně v čase předem sjednané schůzky s ředitelkou školy.

       Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí. Budoucí prvňáčky k nám pozveme po znovuotevření škol ihned, jakmile to bude možné.

       Žádáme Vás, abyste v průběhu zápisu dodržovali veškerá preventivní opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR a přinesli všechny potřebné formuláře již vyplněné. Vše potřebné naleznete na webových stránkách školy.

 

2.   Poštou – příslušné dokumenty můžete zaslat do 6. dubna 2020.

 

Co k zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku potřebujete:

1.     Rodný list dítěte – v případě zasílání dokumentů poštou postačí jeho kopie (nemusí být ověřená)

2.     Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

3.     Žádost o přijetí

4.     Zápisní list

5.    V případě, kdy budete žádat o odklad povinné školní docházky, doložte prosím vyplněnou žádost o odklad školní docházky včetně doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (klinického psychologa), a to nejpozději do 6. 4. 2020.

 

Mgr. Jolana Smyčková, ředitelka školy

25. 3. 2020

Tel.: 720 366 586, e-mail: zsvmestec@gmail.com

Pro ZŠ Vojnův Městec vytvořil a spravuje Vít Omes