top of page

V 1.pololetí 2022/2023 probíhají na základní škole tyto zájmové aktivity:

 

  • Čtenářský klub (PaeDr.V. Gregorová) –  pondělí 12,30 – 14,00 hod. – pro 1.,2. ročník

  • Čtenářský klub (PaeDr.V. Gregorová, Mgr. J.Smyčková) –  úterý 14,15 - 15,30 hod. - pro 3.,4. a 5.ročník

  •  Sebeobrana – úterý 14,45 - 15,45 hod. – pro 1.,2.,3.,4.,5. ročník

  •  Sportovní kroužek (Mgr. T. Červená) – středa 14,15  – 15,15 hod. – pro 1.,2. 3.,4.,5. ročník

  •  Výtvarný kroužek (Mgr. L. Ježová) –  čtvrtek 13,00 – 14,00 hod. – pro 1.,2.,3. ročník

  •  Přírodovědný kroužek – (Mgr. M. Jeřábková) čtvrtek 14,15  – 15,45 hod.  (při pobytu venku do 16,00 hod.)  - pro 1.,2. 3.,4.,5. ročník

 

 

Kroužky a kluby, které vedou učitelé základní školy, jsou zdarma. 

Přírodovědný kroužek zajišťuje externě Chaloupky Krátká  - cena: 800 Kč/školní rok – říjen – červen (podmínka konání účast min. 7 dětí) – informace na letáku

Taneční kroužek , Sebeobrana  externě zajišťuje Active Žďár – cena:  1400 Kč – podmínka konání účast min. 10 dětí – informace na letáku

Termín zahájení činnosti kroužků/klubů: říjen 2022

bottom of page