Kroužky, školní kluby, doučování ve 2.pololetí 2021/2022

Kroužky, školní kluby

*Výtvarný kroužek (1.,2.ročník)     – pondělí – 13,15 – 14,00 hod.  …………………. Mgr. R.Jirčíková

*Přírodovědný kroužek (1.ročník) – úterý 12,00 – 12,45 hod. ………………………… Mgr. D.Losenická

Badatelský klub (3.- 5.ročník)         –  úterý 13  – 14,15 hod.  ………………...……….. Mgr. D.Losenická

ICT klub: Robotika (3.-5.ročník)      – úterý – 14,15 – 15,45 hod. ………………..……….….…L.Omesová

*Přírodovědný kroužek (2.ročník) – středa 12,00 – 12,45 hod. ……………..…………Mgr. D.Losenická

Sportovní kroužek (1.-5.roč.)         – čtvrtek 15 – 17 hod. …………………………...…… Mgr. M.Zobač

Klub komunikace v cizím jazyce (4.,5.roč.) – pátek 13 – 14,30 hod. – anglické divadlo ……..….Mgr. J.Smyčková

*Čtenářský klub (1.,2.roč.)  –  pátek 12,45 – 14,15 hod.  - četba dětských knížek spojená s dram.  výchovou  ……PaeDr. Vlasta Gregorová

 

* Děti po ukončení kroužku potřebují 10 – 15 minut na úklid věcí, odchod do šatny a převlečení. Prosíme rodiče, aby s tímto časem počítali při vyzvednutí dětí ve škole nebo jejich odchodu domů.