top of page

Slavnostní otevření půdní vestavby ZŠ Vojnův Městec

V sobotu 16. října 2021 byla slavnostně otevřena půdní vestavba základní školy. Čestní hosté v milých projevech popřáli škole mnoho úspěchů, spokojených dětí a učitelů. Děkujeme za povzbudivá slova p. Marku Výbornému, poslanci Parlamentu ČR a místopředsedovi odboru regionálního školství, p. Radku Kotenovi, poslanci Parlamentu ČR, starostovi městyse p. Karlu Rykrovi a místostarostovi p. Martinu Havlíčkovi. Uznání a poděkování si oprávněně zaslouží zástupci dodavatelské firmy Stylstav Křižanov, technický a stavební dozor ing. L.Petříček a mnoho dalších, kteří se na stavbě podíleli. Nadšení dětí z nádherných prostor a jejich nadstandardního vybavení  je tou nejlepší odměnou pro všechny :-)

https://www.facebook.com/vybornymarek

https://www.facebook.com/RadekKotenSPD

Den otevřených dveří základní školy

V sobotu 16.října 2021 si prohlédlo prostory základní školy na 400 návštěvníků. Nesmírně nás potěšil zájem veřejnosti, povzbudivá slova zástupců vedení okolních obcí a škol, vstřícnost bývalých pedagogů a žáků základní školy a veliké množství pozitivních reakcí na rekonstruované prostory půdní vestavby. Děkujeme a vážíme si důvěry a zájmu :-)

Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci
Den open doors
Rekonstrukce - video
bottom of page