ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání dětí, které se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností. Nabízí dětem prostor i pro spontánní aktivity, relaxaci, možnost zapojit se do různých projektů a účastnit se zajímavých akcí.  

 

Poplatky:

 

Úplata je stanovena na 50 Kč měsíčně za žáka. Žák poplatek nehradí v případě, kdy školní družinu navštíví méně než pět dnů v měsíci nebo chodí v rámci školní družiny pouze na obědy.

 

Kontakt:

zsvmestecomesova@gmail.com

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD


Důležité dokumenty:

- Zápisní lístek do školní družiny

- Odchod dítěte ze ŠD 

- Změna odchodů dítěte ze ŠD

- Odhlášení dítěte ze ŠD

ŠVP ŠD

Platné znění vyhlášky č. 742005

Provoz školní družiny:
Pondělí - čtvrtek:      6:30 - 7:15 h.  11:10 - 15:30 h.
Pátek:                          6:30 - 7:15 h.  11:10 - 15:00 h.