top of page
Vyhledat

Jak nás vidí? - příspěvky Karolíny a Andrejky

Malotřídka očima studentky učitelství


Začínající učitel na malotřídní škole?

Ze své dosavadní zkušenosti musím říct, že malotřídní škola je pro začátek učitelské praxe

ideální. Jako třídní učitelka prvního ročníku bych se pravděpodobně nikde jinde nesetkala

s možností učit pouze pět dětí. Díku tomu mám pocit, že se mohu všem dětem naplno věnovat, se všemi několikrát za vyučovací hodinu komunikuji a myslím si, že přesně znám

jejich silné a slabší stránky. Stejně tak děti k sobě mají blíž. Jsou spolu v neustálém kontaktu

při výuce, o přestávkách, ale mnohdy i mimo školu. To samé platí i pro vztahy se staršími

spolužáky. O přestávkách se ročníky volně navštěvují, starší děti se dokáží nadchnout pro hru mladších a mladší se naopak mnohdy učí od starších. Interakce je i velmi patrná při mé výuce hudební výchovy. Ráda děti dělím do smíšených skupin, kdy dochází právě k propojení zkušenosti starších a touhy poznávat u dětí mladších. Jsou zvyklí spolu spolupracovat, komunikovat, řešit nejrůznější vědomostní i kreativní úkoly. Myslím si, že tuto kompetenci bohužel velké školy tolik nerozvíjí. Žáků v jedné třídě bývá víc než v naší celé škole a nemají možnost pořádně poznat ani vlastní spolužáky. Proto jsem moc ráda, že mohu být součástí právě naší malotřídky.Studentka MU Andrea Melicharová u nás v listopadu plnila povinnou praxi. Jak vidí naši malotřídku?


Vaše škola je pro mě velmi inspirativní v mnoha ohledech. Viděla jsem, že se dá učit i jinak. Líbí se mi různorodé aktivity ve výuce, které jsou důkladně promyšlené a jsou do nich zapojeni všichni žáci. Velké množství času žáci tráví jinde než v lavici. Žáci prvního ročníku, kde jsem absolvovala většinu své praxe, jsou díky tomu ve výuce motivovaní a mají radost z učení. Baví je všechny činnosti, které pro ně paní učitelka vymýšlí. Ani jim nepřijde,

že se učí. Opak je ale pravdou.


Ve výuce anglického jazyka ve vyšších ročnících jsem byla překvapena širokou slovní zásobou žáků. S paní učitelkou komunikují téměř po celou dobu pouze anglicky. Také mě zaujala žákovská portfolia, kam si žáci zakládají pracovní listy a vytváří si tam vlastní kreslené slovníčky. Každý týden také komunikují online s rodilým mluvčím, který pro ně vymýšlí další, úplně jiné, aktivity k probíraným tématům.


Škola je celkově velmi dobře vybavená a žáci zde mají možnost rozvíjet se ve všech oblastech - specializované učebny na výuku angličtiny, informatiky, široká nabídka hudebních nástrojů apod. Škola se snaží o individuální přístup ke všem žákům a učitelky mají s žáky velmi přátelský vztah.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Novinky červen 2024

Od Keltů k FraveBotovi a do divočiny Tento školní rok jsme díky dotaci OP JAK podnikli zajímavé exkurze a výlety. Spojili jsme poznatky z historie českých zemí s nejmodernější technologií. V září jsme

Comments


bottom of page