Školní rok 2021/2022

Výsledky voleb do školské rady 

Ve volbách dne 28.6.2022 byla  za zákonné zástupce pro volební období 2022 - 2025 zvolena paní Zuzana Malivánková, která získala 9 hlasů ze 17 platných. Děkujeme všem rodičům za hojnou účast a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Do Betléma v červnu

Dětem k radosti stačí opravdu jen málo...třeba i jízda vlakem, kterou jsme zakončili dnešní výlet do Hlinska. Na jeho začátku na nás čekala prohlídka Betléma a potom jsme se přesunuli do mueza, kde se dětem nejvíc líbil orchestrion. A nakonec byla i zmrzlina!

Fotogalerie... 

Lesy, stromy, řemesla...

v tomto duchu se odehrával pátek 10.6.2022, jelikož proběhl na naší škole projektový den a my jsme se vydali do přírody. Děti si vyzkoušely svoje znalosti v poznávání rostlin, zasoutěžily si v hodu do dálky a v hodu na cíl, postavily domečky v lese. V závěru dne se ve škole děti rozdělily do týmů a vypracovaly velké mapy. Na nich vyznačily cestu do lesa a vše, co tam viděly. 

Fotogalerie... 

Pohádková angličtina s maňásky 

Maňásci z Království loutek Vojnův Městec dnes ožili v rukou druháků. Děti si zahrály pohádku o pejskovi a kočičce.

Zahradní slavnost

50. ročník soutěže Zlatý list - krajské kolo Vysočina

Naše družstvo Poštolky obsadilo 3.místo. Gratulujeme :-)

Ing. Josef Klement na návštěvě školy

Senátor ing. Josef Klement si v sobotu 30.dubna 2022 prohlédl naši školu. Děkujeme za milou návštěvu. 

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště

Gratulujeme všem dětem, které se zúčastnily olympiády pořádané našimi žáky. Obrovskou pochvalu si zaslouží celý dětský organizační olympijský tým  👍

Vážení rodiče, 

společně se zřizovatelem školy Vás všechny srdečně zveme na slavnostní otevření víceúčelového hřiště ve Vojnově Městci, které se bude konat v sobotu 30.dubna 2022 od 14,30 hod. – viz přiložený leták. Součástí doprovodného programu je olympiáda organizovaná žáky 5. (popř.4.) ročníku. Ti připravují pro všechny zúčastněné děti miniolympijské soutěže a turnaj od 16,30 do 18,00 hod.  Od 18,00 hod. následuje opékání buřtů a v 19,30 hod. zapálení velkého ohně - čarodějnice. 

čarodějnice (2).png

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce od Saši
Veselé Velikonoce od Káji

Co se dělo v březnu ve škole v prezentacích žáků 5.ročníku

Klíče od školy si dnes odnesli budoucí prvňáčci

Klíče od školy, barevné tulipány a myšky, které vyrobily děti ze školy, upomínkový list a velký zážitek ze zápisu do 1. ročníku si dnes odnesli budoucí prvňáčci. Moc se na vás těšíme.

První setkání s paní učitelkou

Dnes nás navštívili budoucí prvňáčci. Prohlédli si všechny třídy, tělocvičnu i školní družinu, pečlivě a správně vypracovali zadané úkoly a seznámili se s budoucí paní učitelkou. Děkujeme MŠ Vojnův Městec za milou návštěvu.

Jak se chovat bezpečně (na silnici i online)

Preventivní program Policie ČR - perfektně připravené, velmi poučné a zajímavé. Děkujeme:-)

Fotogalerie...

Kroužky, školní kluby, doučování ve 2.pololetí 2021/2022

Kroužky, školní kluby

*Výtvarný kroužek (1.,2.ročník)     – pondělí – 13,15 – 14,00 hod.

Mgr. R.Jirčíková

*Přírodovědný kroužek (1.ročník) – úterý 12,00 – 12,45 hod.

Mgr. D.Losenická

Badatelský klub (3.- 5.ročník)         –  úterý 13  – 14,15 hod. 

Mgr. D.Losenická

ICT klub: Robotika (3.-5.ročník)      – úterý – 14,15 – 15,45 hod.

L.Omesová

*Přírodovědný kroužek (2.ročník) – středa 12,00 – 12,45 hod.

Mgr. D.Losenická

Sportovní kroužek (1.-5.roč.)         – čtvrtek 15 – 17 hod.

Mgr. M.Zobač

Klub komunikace v cizím jazyce (4.,5.roč.) – pátek 13 – 14,30 hod. – anglické divadlo ……..….Mgr. J.Smyčková

*Čtenářský klub (1.,2.roč.)  –  pátek 12,45 – 14,15 hod.  - četba dětských knížek spojená s dram.  výchovou  ……PaeDr. Vlasta Gregorová

 

* Děti po ukončení kroužku potřebují 10 – 15 minut na úklid věcí, odchod do šatny a převlečení. Prosíme rodiče, aby s tímto časem počítali při vyzvednutí dětí ve škole nebo jejich odchodu domů. 
 

Doučování

AJ (4.,5.roč.) – pondělí 13,15 – 14,15 hod. ……………..... Mgr. J.Smyčková

Pedagogická intervence – úterý 12,45 – 13,30 hod. ... Mgr. T.Červená

ČJ/Ma (2.,3.roč.) – středa 6,30 – 7,15 hod. ………….….... Mgr. T.Červená

AJ (4.,5.roč.) – individ. - středa 13,15 – 14,00 hod. …….Mgr. J.Smyčková

ČJ/Ma (4.,5.roč.) – čtvrtek 13,15 – 14,00 hod. ………...… Mgr. R.Jirčíková

Logopedie, čtenářské dovednosti – pátek 12 – 12,45 hod.

Mgr. T.Červená

Staré pověsti české malé divadelní představení dramatického kroužku 

V pondělí 31.1.2022 zahrají děti z dramatického kroužku základní školy pověsti pro své spolužáky. Pokud epidemická situace dovolí, rádi bychom vystoupili na jaře i pro veřejnost. 

 

Vzdělávací program - Technická herna na cestách aneb fyzika hrou, Dům přírody v Krátké

Ve středu 2.2.2022 se zúčastní žáci 3.,4. a 5.ročníku vzdělávacího programu v Domě přírody Žďárských vrchů v Krátké. Na své cestě za poznáním se zastaví i v Moučkově domě ve Žďáru n. Sázavou a na tvrzi na výstavě Technická herna na cestách aneb fyzika hrou. 

 

Den se Superstar

Ve čtvrtek 3.2. 2022 k nám sestoupí hvězdy našeho pěveckého a tanečního nebe. Moc se na ně těšíme :-)

plakát .PDF... 

1/94
priloha_997427517_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO (1)_page-0001.jpg
Š3_publicita ZŠ Vojnův Městec.jpg