top of page

o   Vytváříme pohodovou atmosféru pro učení. 

o   Známe naše děti.

o   Učíme rádi.

o   Všechny vyučovací předměty učíme kvalifikovaně. 

o   Jsme vybaveni IT technikou. Dokážeme se rychle přizpůsobit změnám. 

o   Angličtinu učíme od 2.třídy, vyšší ročníky nespojujeme.

o   Při konverzaci v angličtině používáme krásné loutky vyrobené ve Vojnově Městci. 

o   Vedeme děti ke zdravému pohybu. Rozšířili jsme výuku tělesné výchovy a sportovní aktivity ve školní družině.

o   Kroužky mají smysl. Každé dítě si najde to, co ho baví nebo v čem se chce rozvíjet (ve sportu, technice, poznávání přírody, hraní divadla, výtvarné činnosti)

bottom of page