top of page

Školní parlament si vyzkoušel jednání zastupitelstva 

V pondělí 7.3.2022 jsme navštívili obecní úřad. Od vedení obce totiž dostal školní parlament zajímavý úkol. Měli jsme si vybrat, jakou novou atrakci bychom chtěli na dětském hřišti. Dalo to chvilku práce, obešli jsme všechny děti ze školy, každý se mohl vyjádřit. Dnes jsme byli pozváni na obecní úřad, abychom svůj návrh přednesli. A nejen to...  Od pana starosty a místostarosty jsme se dozvěděli, jak vlastně obecní úřad funguje a mnoho zajímavostí z historie Vojnova Městce. Mohli jsme si prohlédnout kanceláře, archiv, účtárnu, poštu Partner a sběrný dvůr. Vyzkoušeli jsme si hlášení do obecního rozhlasu nebo razítkovat, prohlédli jsme si kroniku. Seznámili jsme se s technikou, která pomáhá p. Janáčkovi, když se stará o pořádek v obci.  Všichni zaměstnanci obecního úřadu se nám věnovali a řekli nám mnoho dalších zajímavých informací. Vyzkoušeli jsme si i zasedání zastupitelstva, kde jsme si odsouhlasili vybranou atrakci na dětské hřiště. Na památku jsme si odnesli pohlednice, tužky a hlavně příjemné zážitky. Děkujeme :-))

vánoční přání

Mikulášská nadílka

Mikuláš, anděl a čerti dnes nadělovali sladké balíčky. 

Fotogalerie...

Objevujeme svět robotiky

Stavíme roboty, programujeme, pracujeme v týmech, učíme se nové věci, hledáme společně řešení. Je to skvělé :-)

Fotogalerie...    

Stavíme domečky z reálných cihliček

V pondělí 25.října jsme se odpoledne sešli, abychom úplně poprvé vyzkoušeli stavění domu ze skutečných cihliček a vlastnoručně vyrobené malty. A společně nám to šlo náramně:-) 

    Fotogalerie...    

Jezdíme na kole, plaveme ... a to nás baví :-)

21. a 22.10. 2021 jsme se  na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou učili, jak správně a podle předpisů jezdit na kole a jak se stát poučeným účastníkem silničního provozu. V listopadu nás čekají poslední návštěvy bazénu v Hlinsku a pro letošní rok máme splněno :-)

Fotogalerie...     

Sponzorské dary pro školu

Hettich ČR věnoval na podporu sportovních aktivit našich dětí sponzorský dar ve výši 13 500 Kč. Děkujeme :-) 

Firma PKS stavby věnovala dětem dvě sady stavebnice Teifoc, které využijeme při pracovních činnostech a ve školní družině. Děkujeme :-)

Malá školní akademie

V rámci Vojnoměsteckého posvícení jsme v neděli 17. října 2021 připravili malou školní akademii. Děkujeme laskavému publiku za zájem a podporu.  Věřte, že si děti tance i písničky před oponou (i za ní) řádně užily. :-)

 

Den otevřených dveří základní školy

V sobotu 16.října 2021 si prohlédlo prostory základní školy na 400 návštěvníků. Nesmírně nás potěšil zájem veřejnosti, povzbudivá slova zástupců vedení okolních obcí a škol, vstřícnost bývalých pedagogů a žáků základní školy a veliké množství pozitivních reakcí na rekonstruované prostory půdní vestavby. Děkujeme a vážíme si důvěry a zájmu :-)

 

Slavnostní otevření půdní vestavby ZŠ Vojnův Městec

V sobotu 16. října 2021 byla slavnostně otevřena půdní vestavba základní školy. Čestní hosté v milých projevech popřáli škole mnoho úspěchů, spokojených dětí a učitelů. Děkujeme za povzbudivá slova p. Marku Výbornému, poslanci Parlamentu ČR a místopředsedovi odboru regionálního školství, p. Radku Kotenovi, poslanci Parlamentu ČR, starostovi městyse p. Karlu Rykrovi a místostarostovi p. Martinu Havlíčkovi. Uznání a poděkování si oprávněně zaslouží zástupci dodavatelské firmy Stylstav Křižanov, technický a stavební dozor ing. L.Petříček a mnoho dalších, kteří se na stavbě podíleli. Nadšení dětí z nádherných prostor a jejich nadstandardního vybavení  je tou nejlepší odměnou pro všechny :-)

 

Sponzorské dary pro školu

Hettich ČR věnoval na podporu sportovních aktivit našich dětí sponzorský dar ve výši 13 500 Kč. Děkujeme :-) 

Firma PKS stavby věnovala dětem dvě sady stavebnice Teifoc, které využijeme při pracovních činnostech a ve školní družině. Děkujeme :-)

Slavnostní otevření
Program_Posvícení 2021.png

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče, 

 nový školní rok začne 1.září 2021 v 7,30 hod. Děti potřebují přezůvky, psací potřeby (2.--5.roč.) a respirátor.  

 

Prvňáčky zveme do školy společně s rodiči/prarodiči. Ve třídě proběhne slavnostní přivítání za účasti starosty,  místostarosty městyse a vedení školy, poté si děti převezme paní učitelka D. Losenická. Předpokládaný konec:  8,30 - 8,45 hod.  

 

Děti z 2. - 5.ročníku se po příchodu do školy rozejdou do svých tříd, kde je čeká úvodní seznámení s organizací školního roku a preventivní screanningové testování AG testy. Pokud budete Vašemu dítěti asistovat při testování, půjdete společně s ním nejdříve do tělocvičny. 

II.třída (spojený 2., 3.ročník) -  třídní učitelka Mgr. T.Červená, III.třída (spojený 4.,5.ročník) třídní učitelka Mgr. R.Jirčíková. Předpokládaný konec: 8,30 - 8,45 hod.  

 

Od 1.září bude škola otevřena od 6,30 hod., školní družina bude v provozu od 2.září 2021 od 6,30 hod. do 15,30 hod. 

 

Hygienická a protiepidemická opatření: 

Ve společných prostorách školy budou mít všechny osoby nasazený respirátor. 

 

Preventivní screeningové testování žáků neinvazivními AG testy:  1. září 2021 - všechny ročníky

Prvňáčci  budou mít možnost pokusit se zvládnout testování hned první den ve škole za Vaší asistence. Z našich loňských zkušeností s testováním AG testy můžeme potvrdit, že děti nemají s testováním problém. Při každém testování budete mít možnost být Vašim dětem nápomocni, než vše zvládnou samy. 

Testování nepodstupují děti po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě, jehož rodiče doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Děti, jejichž rodiče odmítají testování AG testy, budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor. Podrobné informace k testování obdržíte v e-mailové komunikaci. 

Oficiální informace ke screanningovému testování a aktuálním protiepidemickým opatřením ve školách naleznete zde - https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/

Mimořádné opatření MZ naleznete zde -  https://www.kr-vysocina.cz/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-20-8-2021/d-4108823

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a přejeme příjemně strávené poslední prázdninové dny

Mimořádné opatření [pdf]

Doporučení MDZ [pdf]

Doporučení Ministerstva zdravotnictví [pdf]

Přidáno 25.8.2021

zastupitelstvo
Projektový den
bottom of page