top of page

Slavnostní zakončení školního roku

Vysvědčení, pochvala, dárky na rozloučenou, zmrzlina a hurá na prázdniny :-) 

 

Rozloučení s našimi páťáky

 

Milí páťáci, 

jste skvělí, a proto jste pro ostatní příkladem  a inspirací. Zvládli jste nekonečně dlouhé měsíce online výuky, byli vždy výborně připraveni, jste spolehliví kamarádi, upřímní a ochotní pomoci každému, kdo to potřebuje. Dokázali jste vést své spolužáky při projektové výuce, připravili jste a zorganizovali soutěže.                                                                                  Přejeme vám, aby se vám na 2.stupni zvolené základní školy dařilo stejně tak dobře, jako tomu bylo u nás.  

 

Vyřazení žáků 5.ročníku 

28.června proběhlo slavnostní  vyřazení žáků 5.ročníku na radnici městyse. Starosta p. K. Rykr popřál dětem mnoho úspěchů na jejich další cestě a poděkoval pedagogům a rodičům. Fotogalerie - zde

 

I. školní olympiáda 

28.června žáci 5.ročníku společně s paní učitelkou Červenou  zorganizovali I.školní olympiádu. Moc se jim to povedlo, soutěže byly skvěle připravené a ostatní děti s nadšením sportovali. Třeťáci a čtvrťáci vyrobili po všechny sportovce  zlaté medaile. Všichni si je zasloužili. Fotogalerie - zde

 

Návštěva místní knihovny

Děti z 1. a 2.ročníku navštívily 28.června místní knihovnu. Prvňáčci a druháci  jsou již zdatnými čtenáři, přejeme si,  aby se jim knížky staly dobrým a spolehlivým zdrojem radosti a vzdělávání. 

Super prvňáček a pizza párty

 

V úterý 22.června jsem předali zlaté medaile našim prvňáčkům. Zcela oprávněně. Za školní rok se naučili spoustu dovedností. Společně s nimi oslavili všichni jejich spolužáci ze školy jejich úspěch na společné pizza párty :-)

 

Naši budoucí prvňáčci poprvé ve školních lavicích

 

22. června nás společně se svými rodiči navštívili  naši budoucí prvňáčci. Prohlédli si tělocvičnu a školní družinu  a poprvé zasedli do školních lavic. Seznámili se s  budoucí paní učitelkou a sdělili nám, na co se do školy těší. 

 

Prvňáčci předvedli rodičům, co se všechno naučili

 

21.června  přivítali prvňáčci ve škole své rodiče, sourozence a babičky. Předvedli krátký program, aby ukázali, co se za svůj první školní rok naučili. Jsme na ně opravdu pyšní, stejně jako na naše všechny děti :-)

 

Výlet do Žďáru nad Sázavou

 

Ve čtvrtek 17.června 2021 se za krásného letního počasí vydali čtvrťáci a páťáci na výlet do Žďáru nad Sázavou.  Prohlédli si spoustu zajímavých míst a společně strávené  chvíle si opravdu užili :-)

 

 

Gratulujeme našim třeťákům a páťákům k vynikajícím výsledkům 

V pedagogické praxi je známo, že pravidelné formativní hodnocení ve výuce výrazně zvyšuje efektivitu učení se žáka a jeho porozumění učivu. Srovnávací hodnocení mu navíc dá informaci, jaká je úroveň jeho vědomostí a dovedností ve srovnání se stejně starými žáky a současně mu pomůže porovnat si svůj odhad výsledku, své sebehodnocení, se skutečným dosaženým stavem. Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: • Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v daném předmětu, dovednosti. •    P: Percentil školy/třídy/žáka vzhledem k ostatním školám/třídám/žákům v celé České republice. Výsledky  testů - zde

Super prvňáček 2021, pizza párty 

dne 22. června proběhne slavnostní předávání zlatých medailí Super prvňáček 2021. Pro všechny děti je pak připravena pizza párty (kolem 10,45 hod.), ukončení vyučování pro všechny ročníky bude v 12,,05 hod.

 

Plán aktivit od 25.6. 2021

Vzhledem k postupujícím stavebním pracím přestaneme z bezpečnostních důvodů od 25. června využívat první nadpodlaží budovy školy. Vzdělávací aktivity budou organizovány takto:

 •    25.6. 2021 pěší výlet do okolí Vojnova Městce,  v příp. nepříznivého počasí projektová výuka, konec vyučování: všechny ročníky v 12,05 hod.  

 •    28.6. 2021 návštěva knihovny ve Vojnově Městci; I. školní olympiáda, konec vyučování:  všechny ročníky v 12,05 hod.

 •    29.6. 2021 školní výlet na hrad Pernštejn

 •    30.6. 2021 slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení – konec vyučování  v 8,30 hod. Zájem o školní družinu nahlaste prosím paní vychovatelce do 28.6.2021.

 

Dobývání hradu Pernštejn

 

Slavnostní vyřazení žáků 5.ročníku 

Exkurze do Zemědělská a.s. Krucemburk

9. června se děti z 1.,2. a 3.ročníku dověděly mnoho zajímavého o výrobě mléka. Po krásné procházce po cyklostezce si vyslechly poutavé vyprávění a prohlédly si areál zemědělského družstva. Mnohokrát děkujeme p. Trojanovi za zajištění exkurze.

Školní knižní veletrh

11.června jsme organizovali školní knižní veletrh. Na jednotlivých „stáncích“ všechny děti prezentovaly knihu, kterou přečetly. Ostatní „návštěvníci veletrhu“ měli možnost si knížku prohlédnout,  zeptat se, na vše, co je zajímalo.  Děti se navzájem inspirovaly a velmi hezky a poutavě dokázaly o svých oblíbených knížkách mluvit. 

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče do školy

 

Milí rodiče, 

dovolte, abychom Vás a Vaše děti pozvali dne 22. června 2021 v 15,30 hodin na první návštěvu základní školy.  

 

Schůzka bezprostředně navazuje na vyřazení předškoláků v mateřské škole, odkud si symbolicky odvedeme budoucí prvňáčky do školy. Budeme mít dostatek času, aby se děti seznámily s novým prostředím a poprvé setkaly s budoucí paní učitelkou. Rádi přivítáme Vás, abychom Vám předali prvotní informace ke vstupu Vašeho dítěte do 1.ročníku. 

 

Vážíme si Vaší důvěry a pevně věříme, že po dalších pět let budeme laskavými průvodci Vašich dětí na jejich cestě ke vzdělání.

Sportujeme...

Sportovní kroužek začíná v úterý 1.6. 2021 v sokolovně TJ  Jiskra Vojnův Městec od 14 do 15,30 hodin. Sejdeme se v 13,50 hod. ve škole a pak odcházíme do sokolovny. Vedoucí: Mgr. M. Zobač.

Projektová výuka: Poznáváme přírodu

 

Co a jak jsme se dnes učili? Poznávat krásu a rozmanitost přírody, pracovat s odbornou literaturou, vyhledat informace. A nejen to .. projektová výuka rozvíjí děti v mnoha dalších dovednostech - samostatně pracovat na daných úkolech, rozvíjí kreativitu, učí je vést tým, spolupracovat, koordinovat práci, vyjít si vstříc, pomáhat si, respektovat druhé. A to vše zvládly děti dnes na 1.

Fotogalerie

Co budeme dělat do konce školního roku? 

Díky rozvolnění vládních opatření stihneme spoustu zajímavých aktivit. Podívat se můžete zde - Akce ve školním roce...

ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou - talentové zkoušky na školní rok 2021/2022

Naše videopřání maminkám 

 

Milé maminky, 

dovolte nám, abychom do Vašich domovů poslali kytici přání k Vašemu svátku. Děti z 1..2. a 3.ročníku pro Vás namluvily pásmo říkanek a  básniček, děti ze 4. a 5.ročníku doplnily průvodním slovem. O hudební doprovod se postarali Anička a František Jeřábkovi.  Přejeme Vám krásně strávený sváteční den.

Letní tábory 2021
Letní tábory 2021.jpg
Parkour%202021_edited.jpg
Podmořský svět - 3D kino

Distanční vzdělávání pokračuje i od 15.2.2021

 

Žáci 4. a 5.ročníku nadále pokračují v distančním vzdělávání, přestože poslanci opozice neschválili vládě ČR prodloužení nouzového stavu. Školy jsou uzavřeny ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)§ 69

 

Přidáno: 12.2.2021

Vážení rodiče, 

výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1.pololetí školního roku 2020/2021 budou zpřístupněny zítra po 12,00 hod. prostřednictvím systému Edookit, který začneme postupně využívat jako jeden z komunikačních nástrojů mezi školou a Vámi.  Zítra očekávejte ve Vaší poště speciální e-mail s přihlašovacími údaji a návodem. Pokud budete mít dotazy ke klasifikacii, můžete nás kontaktovat v pracovní dny od 12,00 do 15,30 hod. Ihned po návratu k prezenční výuce. dostanou děti výpis z vysvědčení od paní učitelky Jirčíkové. 

Přidáno 27.1.2021

Organizace výuky od 25.1.2021/ Vysvědčení/ Termíny prázdnin

 

Na základě jednání vlády ČR ze dne 22.1.2021 bude výuka od pondělí 25.1.2021 pokračovat takto: 

 • prezenční výuka pro děti z  1.,2. a 3.ročníku
   

 • distanční výuka pro 4. a 5.roč. v rozsahu: 5.ročník: 3 online hodiny denně; 4.ročník: 3 online hodiny (3 x týdně) + 2 online hodiny (2x týdně)
   

 • 28.1. 2021 předáme výpis z vysvědčení dětem z 1.,2. a 3.ročníku. 
   

 • Na základě vydaného opatření MŠMT budou o výsledcích vzdělávání žáků 4.a 5.roč. informováni rodiče a zákonní zástupci. Výpis z vysvědčení bude dětem předán v den jejich návratu k prezenční výuce.
   

 • Termín pololetních prázdnin stanovilo MŠMT na pátek 29.1.2021.
   

 • Jarní prázdniny pro okres Žďár nad Sázavou stanovilo MŠMT na dny 1. -  7.2.2021. 

 

23.1.2021, Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče, 

 

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23.12.2020 zasílám informaci k provozu školy od 4.1.2021: 

 

 • v prezenční výuce budou pokračovat děti z 1., 2. a 3.ročníku dle platného rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem 30.12.2020

 • výuka pro všechny ročníky začíná v 7,30 hod.   

 • musíme dodržovat homogenitu jednotlivých tříd při výuce, časech obědů i při organizaci školní družiny

 • děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole vč. školní družiny roušky, sundat je mohou pouze při konzumaci jídla

 • je zakázán zpěv a sportovní aktivity, v hodinách tělesné výchovy  budeme chodit s dětmi ven na delší procházky

 • distančně budou vzděláváni žáci 4. a 5.ročníku, a to každý pracovní den dle rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem dne 30.12.2020

 • distanční výuka je povinná

 • v případě omlouvání absence Vašeho dítěte prosím postupujte stejným způsobem, jako by chodilo do školy prezenčně 

 • v případě potřeby si opět můžete pro své dítě zapůjčit notebook s příslušenstvím, a to v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. u paní vychovatelky L. Omesové - žádost s uvedením času, kdy si notebook vyzvednete, pošlete prosím na tel.  776 742 83 nebo e-mailovou adresu  zsvmestecomesova@gmail.com

 • dále prosím všechny děti ze 4. a 5.ročníku, aby si v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. vyzvedly učebnice a sešity potřebné k distanční výuce - vše bude připraveno u vchodu do školy 

 • dle vyjádření některých dětí už někteří nedisponujete přihlašovacími údaji do MS Teams, nahlaste se prosím paní vychovatelce L. Omesové, během pondělí Vaše přihlašovací údaje obnovíme a zašleme Vám na e-mailovou adresu

 • online výuka začne v pondělí 4.1.2021 3.vyučovací hodinou, od 5.1. 2021 od 7,30 hod. 

 • školní družina je v ranních hodinách od 6,30 do 7,30 hod. otevřena pouze pro žáky 1.ročníku

 • děti 2.a 3.ročníku půjdou po příchodu do školy rovnou do své třídy

 • odpolední družina bude organizována pro děti 1.,2. a 3.ročníku tak, jak tomu bylo před vánočními prázdninami od 11 do 15,30 hod. 
   

 • v případě čerpání ošetřovného se prosím obraťte na Vašeho zaměstnavatele

 • v případě, kdy se u Vašeho dítěte vyskytne pozitivní test na Covid-19, mne prosím neprodleně informujte

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví do roku 2021

Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče,

 

vzhledem k rozhodnutí vlády o opětovném uzavření některých typů škol ve dnech 21. a 22.12.2020  půjdou děti do základní školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18.12.2020.  Ve středu 16.12. a ve čtvrtek 17.12. 2020 bude organizována běžná výuka, v pátek 18.12.2020 se děti budou učit první 3 hodiny.  4., 5.vyučovací hodinu proběhne v každé třídě odděleně předávání vánočních dárků a přání. Děti půjdou na oběd, do školní družiny. 

 

V pondělí 21. a v úterý 22.12.2020 jsou vyhlášeny MŠMT dny boje proti Covidu, na tuto dobu v příp. potřeby můžete čerpat ošetřovné. Od 23.12.2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Děti by se měly vrátit do školy v pondělí 4.ledna 2021. 

 

Rádi bychom v této podivné době nadělili drobnou radost rodičům, prarodičům a dalším lidem, proto se v pátek 18.12. pokusíme připravit speciální audionahrávku již připraveného vánočního programu.  Pokud  se vše podaří, zveřejníme v pondělí 21.12.2020 na webových stránkách školy, 

 

Přeji Vám příjemný adventní čas

 

Mgr. Jolana Smyčková

Zveřejněno: 15.12.2020

Organizace výuky od 30.11.2020   

 

Vážení rodiče,

jak jste byli informování na online rodičovské schůzce 26.11.2020 aktuální nařízení MŠMT a PES systém ve stupni 4 umožňuj provoz škol a školní družiny pouze v případě zachování homogenních skupin (týká se výuky, obědů, zájmového vzdělávání).  Zajištění tohoto režimu vyžaduje zvýšené nároky na personální zajištění vyučování a na jeho organizaci.  Z tohoto důvodu  dochází k následujícím změnám: 

 • Začátek vyučování je pro žáky 2. a 3.ročníku posunut od pondělí 30.11. 2020 na 7,15 hodin, vyučování končí v 11,50 hodin, poté společně odcházejí na oběd. 

 • Doba konání vyučování žáků 1., 4. a 5.ročníku se nemění. 

 • Rozvrh vyučování jednotlivých tříd je upraven, stále platí zákaz zpěvu (náhradní výuka nebo teorie) a tělesné výchovy (za každého počasí chodíme  s dětmi ven)

 • Po celou dobu vyučování vč. pobytu ve školní družině musejí mít děti roušky. Výjimkou je pouze konzumace jjídla.

 • Školní družina bude od 30.listopadu 2020 otevřena  pouze pro děti 1.,2. a 3.ročníku od 11,00 hod. do 13,45 hod.

 • Budova školy je otevřena  od 6,30 hod., děti jdou rovnou do svých tříd.

 • Dojíždějícím dětem bude umožněno počkat ve škole na odjezd autobusu při dodržování  aktuálně platných hygienických opatření. 

Děkujeme za pochopení

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

Den boje proti kovidu.png
18.listopadu 2020 - vítejte zpět :-)
návrat.png

Vážení rodiče, 

na základě vyjádření ministra zdravotnictví a ministra školství ze dne 30.10.2020 uvádím informace k pokračující distanční výuce: 

Nadále budeme kombinovat online výuku s offline výukou (doplňkové materiály, pracovní sešity atd.) zaměřenou na hlavní vyučovací předměty (český a anglický jazyk, matematika). Časový harmonogram online výuky je  nastaven tak, aby se na vyučovací hodině nepotkali sourozenci, kteří navštěvují naši školu.  Z výše uvedených důvodů budeme online hodiny přidávat, a to takto: 

 • v pondělí 2.11.2020 se všechny děti budou učit online podle již zavedeného rozvrhu

 • prvňáčky rozdělila paní učitelka na dvojice tak, aby učení online bylo účinnější, ponecháme dále beze změny

 • od 3.11.2020 přibude pro žáky 3.,4. a 5.ročníku jedna hodina angličtiny ve stávajícím rozvrhu

 • od 3.11.2020 budou pro žáky 3.,4. a 5.ročníku vypsány navíc  konzultační hodiny, při nichž budeme moci zájemcům více vysvětlit učivo (děti využijí v případě potřeby, individuálně), termíny sdělíme v pondělí 2.11. odpoledne do chatu v MS Teams 

 • od 3.11.2020 bude prozatím pouze pro žáky 5.ročníku posílena online výuka o další hodinu, a to v úterý a ve čtvrtek od 11,30 hod. do 12,00 hod.

Na rozdíl od jara 2020, kdy jsme učivo opakovali a procvičovali, je distanční výuka v tomto školním roce zaměřena na probírání nového učiva a je pro děti povinná. Třídní učitelé evidují absenci jednotlivých žáků. Zaměřujeme se na sledování dětí, které mají do této doby velmi vysoký počet zameškaných hodin.

 

Všichni víme, že tato situace je naprosto výjimečná i v evropském kontextu, protože čeští žáci 1.stupně základních škol zůstali v domácím vzdělávání.  V období před Covid prázdninami jsme na škole měli 100% dětí pravidelně se účastnících distančního vzdělávání. Je to náš a Váš společný skvělý výsledek a věřím, že to takto udržíme dál.  

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví a hodně sil

 

Mgr. Jolana Smyčková

 

Dne 31.10.2020

100% účast na online výuce 🥳 
Online Education

Vážení rodiče, 

 

na  základě usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se mj. zakazuje osobní přítomnost žáků na 1.stupni základních škol.  Od zítřka 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku takto: 

 

 • zaměření na hlavní vyučovací předměty - český jazyk, matematika, anglický jazyk - prosím děti, aby měly připraveno vše po ruce, na stole, aby během online hodiny zbytečně neodbíhaly. 

 • distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams podle daného časového harmonogramu - viz bod níže

 • pro distanční vzdělávání stačí dětem mobil, tablet, mohou používat notebook nebo PC, sluchátka

 • děti musí mít zapnutý mikrofon a video, aby s nimi byli vyučující v kontaktu

 • děti by měly být v klidném prostředí, aby se mohly soustředit na výuku

 • online výuka začne ve čtvrtek 15.10. 2020 v 8,00 hodin ráno, konec bude v 11,45 hodin - viz časový harmonogram níže

 • prosím o shovívavost při řešení technických problémů, které rozhodně nastanou :-)

 • zítra Vám pošleme odkaz, přes který se připojíte k online výuce v daný čas

 • pro kvalitní přenos výuky je důležité kvalitní internetové připojení - i u nás ve škole :-) 

 • u vchodu do školy budou pro děti připraveny přepravky s doplňkovými materiály, jejich použití zadá vždy vyučující - je třeba materiály včas vyzvednout

 • pokud máte zájem o zapůjčení notebooku ze školy,  dejte nám prosím vědět v dostatečném předstihu (telefonní číslo: 720 366 586), abychom zařízení mohli připravit. Notebooky Vám zapůjčíme na základě Smlouvy o zápůjčce. 

 •  sledujte prosím pravidelně e-mailovou komunikaci a webové stránky školy

 

Časový harmonogram distančního vzdělávání: 

14.10.2020 - děti mají zadání ze školy, vypracují samostatně jako přípravu na další výuku

 

Prosíme Vás, abyste zajistili včasné připojení Vašich dětí k online výuce následovně: 

15. - 23.10. 2020 pondělí - pátek - každý pracovní den

 

8,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

8,30 hod. připojí se 5.ročník

9,00 - 9,15 přestávka

 

9,15 hod. připojí se 2.ročník a 4.ročník

9,45 - 10,00 přestávka

 

10,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

10,30 hod. připojí se 5.ročník

11,00 - 11,15 hod. přestávka

 

11,15 - 11,45 připojí se 2.ročník a 4.ročník

 

 

26., 27.10.2020 - volné dny vyhlášené MŠMT jako Dny boje proti Covidu 

28.10. - státní svátek

29.,30.10. 2020 - podzimní prázdniny

 

2.11.2020 - zahájení výuky ve škole dle běžného rozvrhu

 

Milí rodiče, přeji Vám všem pevné zdraví, dětem pohodu a věřím, že i při této formě vzdělávání získají mnoho užitečných dovedností. 

 

Těšíme se s dětmi opět na viděnou 2.listopadu 2020 😉

 

Bližší informace:  

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

Vážení rodiče, 

 

s účinností od 12.10.2020 do odvolání nebude probíhat výuka náboženství, nebude organizován technický a taneční kroužek.  Sportovní aktivity pro 1.stupeň ZŠ nejsou omezeny, zakázán je zpěv, z tohoto důvodu budou pokračovat kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy v upraveném režimu (dělení na skupiny, bez zpěvu).  Děkuji za pochopení

 

Mgr. Jolana Smyčková

Vydáno: 9.10. 2020 v 12,00 hod.

Organizace kroužků a výuka náboženství

Vážení rodiče,

 

od  úterý 29.9. 2020 začnou fungovat kroužky, které organizuje základní škola (florbal, přírodovědný, dramatický, technický). Platba - dle pokynů jednotlivých vedoucích. Taneční kroužek zabezpečují lektoři z Active Žďár nad Sázavou. Náboženství začne ve čtvrtek 1.10. 2020 ve 13,00 hod.  

 

Přidáno: 24.9.2020

Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče,

v pátek 25.9.2020 bude výuka probíhat dle standardního rozvrhu.

Mgr. Jolana Smyčková

Přidáno: 22.9.2020 v 15,30 hod.

Hrajem dětem, s písničkou jdem světem 

 

Zajímavé hudební nástroje a písničky různých národů a kontinentů nás dnes provázely cestou kolem celé zeměkoule. Na školní zahradě jsme si zazpívali, někteří z nás zatančili.  V zajímavém a pestrém hudebním pořadu jsme procestovali celou planetu a poslechli si např. fujaru, balalajku, concertino, duduk, tibetské mísy, sitár, flétnu bansuri, didgeridoo, panovu flétnu, ukulele, saxofon, irskou harfu a irskou flétnu, klarinet nebo dudy.  Pane Drahotský, děkujeme Vám a za rok opět na viděnou. 😊

Přidáno 14.9.2020

Naši prvňáčci
DSC_0615 (2).JPG

Vážení rodiče,

 

jak jste již byli informováni v e-mailové komunikaci, v úterý 1. září 2020  v 7,30 hod. proběhne slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků.

 

Zveme rodiče žáků 1.ročníku, po krátkém úvodu bude následovat informační schůzka ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

 

Žáci 2. - 5. ročníku přinesou domů materiály k vyplnění, informace o plánovaných aktivitách a průběhu výuky vycházející z aktuálních doporučení MŠMT a aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Školní družina začne fungovat dne 2.září 2020 od 6,30 hod. do 7,15 hod., odpolední družina od 12,00 do 15,30 hod. 

 

Provoz školy a školní družiny se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními, tzv. "semaforem"  - viz https://www.msmt.cz/

Od druhého nebo třetího týdne v září 2020 se rozběhne výuka náboženství a kroužky.

 

První den budou děti potřebovat přezůvky, psací potřeby, školní batoh/aktovku. Roušky nejsou povinné.

 

Žáci 2. - 5.ročníku ukončí vyučování v 8,45 hod., od 2.září 2020  bude výuka dle platného rozvrhu. 

 

Mgr. Jolana Smyčková

26.8.2020

Aktualizovaný algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 a aktualizovaný algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19 

Vážení rodiče,  

dle mimořádného nařízení Ministerstva  zdravotnictví  ČR ze dne  9.9.2020  budou děti ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety,  vnitřní prostor školní družiny) nosit roušky. Ve třídách mít děti roušky nemusejí. 

Děkuji Vám za pochopení

Bližší informace na 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/

Mgr. Jolana Smyčková, ředitelka školy

Přidáno: 9.9.2020, 20:35

bottom of page