Distanční vzdělávání pokračuje i od 15.2.2021

 

Žáci 4. a 5.ročníku nadále pokračují v distančním vzdělávání, přestože poslanci opozice neschválili vládě ČR prodloužení nouzového stavu. Školy jsou uzavřeny ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)§ 69

 

Přidáno: 12.2.2021

Vážení rodiče, 

výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1.pololetí školního roku 2020/2021 budou zpřístupněny zítra po 12,00 hod. prostřednictvím systému Edookit, který začneme postupně využívat jako jeden z komunikačních nástrojů mezi školou a Vámi.  Zítra očekávejte ve Vaší poště speciální e-mail s přihlašovacími údaji a návodem. Pokud budete mít dotazy ke klasifikacii, můžete nás kontaktovat v pracovní dny od 12,00 do 15,30 hod. Ihned po návratu k prezenční výuce. dostanou děti výpis z vysvědčení od paní učitelky Jirčíkové. 

Přidáno 27.1.2021

Organizace výuky od 25.1.2021/ Vysvědčení/ Termíny prázdnin

 

Na základě jednání vlády ČR ze dne 22.1.2021 bude výuka od pondělí 25.1.2021 pokračovat takto: 

 • prezenční výuka pro děti z  1.,2. a 3.ročníku
   

 • distanční výuka pro 4. a 5.roč. v rozsahu: 5.ročník: 3 online hodiny denně; 4.ročník: 3 online hodiny (3 x týdně) + 2 online hodiny (2x týdně)
   

 • 28.1. 2021 předáme výpis z vysvědčení dětem z 1.,2. a 3.ročníku. 
   

 • Na základě vydaného opatření MŠMT budou o výsledcích vzdělávání žáků 4.a 5.roč. informováni rodiče a zákonní zástupci. Výpis z vysvědčení bude dětem předán v den jejich návratu k prezenční výuce.
   

 • Termín pololetních prázdnin stanovilo MŠMT na pátek 29.1.2021.
   

 • Jarní prázdniny pro okres Žďár nad Sázavou stanovilo MŠMT na dny 1. -  7.2.2021. 

 

23.1.2021, Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče, 

 

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23.12.2020 zasílám informaci k provozu školy od 4.1.2021: 

 

 • v prezenční výuce budou pokračovat děti z 1., 2. a 3.ročníku dle platného rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem 30.12.2020

 • výuka pro všechny ročníky začíná v 7,30 hod.   

 • musíme dodržovat homogenitu jednotlivých tříd při výuce, časech obědů i při organizaci školní družiny

 • děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole vč. školní družiny roušky, sundat je mohou pouze při konzumaci jídla

 • je zakázán zpěv a sportovní aktivity, v hodinách tělesné výchovy  budeme chodit s dětmi ven na delší procházky

 • distančně budou vzděláváni žáci 4. a 5.ročníku, a to každý pracovní den dle rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem dne 30.12.2020

 • distanční výuka je povinná

 • v případě omlouvání absence Vašeho dítěte prosím postupujte stejným způsobem, jako by chodilo do školy prezenčně 

 • v případě potřeby si opět můžete pro své dítě zapůjčit notebook s příslušenstvím, a to v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. u paní vychovatelky L. Omesové - žádost s uvedením času, kdy si notebook vyzvednete, pošlete prosím na tel.  776 742 83 nebo e-mailovou adresu  zsvmestecomesova@gmail.com

 • dále prosím všechny děti ze 4. a 5.ročníku, aby si v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. vyzvedly učebnice a sešity potřebné k distanční výuce - vše bude připraveno u vchodu do školy 

 • dle vyjádření některých dětí už někteří nedisponujete přihlašovacími údaji do MS Teams, nahlaste se prosím paní vychovatelce L. Omesové, během pondělí Vaše přihlašovací údaje obnovíme a zašleme Vám na e-mailovou adresu

 • online výuka začne v pondělí 4.1.2021 3.vyučovací hodinou, od 5.1. 2021 od 7,30 hod. 

 • školní družina je v ranních hodinách od 6,30 do 7,30 hod. otevřena pouze pro žáky 1.ročníku

 • děti 2.a 3.ročníku půjdou po příchodu do školy rovnou do své třídy

 • odpolední družina bude organizována pro děti 1.,2. a 3.ročníku tak, jak tomu bylo před vánočními prázdninami od 11 do 15,30 hod. 
   

 • v případě čerpání ošetřovného se prosím obraťte na Vašeho zaměstnavatele

 • v případě, kdy se u Vašeho dítěte vyskytne pozitivní test na Covid-19, mne prosím neprodleně informujte

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví do roku 2021

Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče,

 

vzhledem k rozhodnutí vlády o opětovném uzavření některých typů škol ve dnech 21. a 22.12.2020  půjdou děti do základní školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18.12.2020.  Ve středu 16.12. a ve čtvrtek 17.12. 2020 bude organizována běžná výuka, v pátek 18.12.2020 se děti budou učit první 3 hodiny.  4., 5.vyučovací hodinu proběhne v každé třídě odděleně předávání vánočních dárků a přání. Děti půjdou na oběd, do školní družiny. 

 

V pondělí 21. a v úterý 22.12.2020 jsou vyhlášeny MŠMT dny boje proti Covidu, na tuto dobu v příp. potřeby můžete čerpat ošetřovné. Od 23.12.2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Děti by se měly vrátit do školy v pondělí 4.ledna 2021. 

 

Rádi bychom v této podivné době nadělili drobnou radost rodičům, prarodičům a dalším lidem, proto se v pátek 18.12. pokusíme připravit speciální audionahrávku již připraveného vánočního programu.  Pokud  se vše podaří, zveřejníme v pondělí 21.12.2020 na webových stránkách školy, 

 

Přeji Vám příjemný adventní čas

 

Mgr. Jolana Smyčková

Zveřejněno: 15.12.2020

Organizace výuky od 30.11.2020   

 

Vážení rodiče,

jak jste byli informování na online rodičovské schůzce 26.11.2020 aktuální nařízení MŠMT a PES systém ve stupni 4 umožňuj provoz škol a školní družiny pouze v případě zachování homogenních skupin (týká se výuky, obědů, zájmového vzdělávání).  Zajištění tohoto režimu vyžaduje zvýšené nároky na personální zajištění vyučování a na jeho organizaci.  Z tohoto důvodu  dochází k následujícím změnám: 

 • Začátek vyučování je pro žáky 2. a 3.ročníku posunut od pondělí 30.11. 2020 na 7,15 hodin, vyučování končí v 11,50 hodin, poté společně odcházejí na oběd. 

 • Doba konání vyučování žáků 1., 4. a 5.ročníku se nemění. 

 • Rozvrh vyučování jednotlivých tříd je upraven, stále platí zákaz zpěvu (náhradní výuka nebo teorie) a tělesné výchovy (za každého počasí chodíme  s dětmi ven)

 • Po celou dobu vyučování vč. pobytu ve školní družině musejí mít děti roušky. Výjimkou je pouze konzumace jjídla.

 • Školní družina bude od 30.listopadu 2020 otevřena  pouze pro děti 1.,2. a 3.ročníku od 11,00 hod. do 13,45 hod.

 • Budova školy je otevřena  od 6,30 hod., děti jdou rovnou do svých tříd.

 • Dojíždějícím dětem bude umožněno počkat ve škole na odjezd autobusu při dodržování  aktuálně platných hygienických opatření. 

Děkujeme za pochopení

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

18.listopadu 2020 - vítejte zpět :-)
návrat.png

Vážení rodiče, 

na základě vyjádření ministra zdravotnictví a ministra školství ze dne 30.10.2020 uvádím informace k pokračující distanční výuce: 

Nadále budeme kombinovat online výuku s offline výukou (doplňkové materiály, pracovní sešity atd.) zaměřenou na hlavní vyučovací předměty (český a anglický jazyk, matematika). Časový harmonogram online výuky je  nastaven tak, aby se na vyučovací hodině nepotkali sourozenci, kteří navštěvují naši školu.  Z výše uvedených důvodů budeme online hodiny přidávat, a to takto: 

 • v pondělí 2.11.2020 se všechny děti budou učit online podle již zavedeného rozvrhu

 • prvňáčky rozdělila paní učitelka na dvojice tak, aby učení online bylo účinnější, ponecháme dále beze změny

 • od 3.11.2020 přibude pro žáky 3.,4. a 5.ročníku jedna hodina angličtiny ve stávajícím rozvrhu

 • od 3.11.2020 budou pro žáky 3.,4. a 5.ročníku vypsány navíc  konzultační hodiny, při nichž budeme moci zájemcům více vysvětlit učivo (děti využijí v případě potřeby, individuálně), termíny sdělíme v pondělí 2.11. odpoledne do chatu v MS Teams 

 • od 3.11.2020 bude prozatím pouze pro žáky 5.ročníku posílena online výuka o další hodinu, a to v úterý a ve čtvrtek od 11,30 hod. do 12,00 hod.

Na rozdíl od jara 2020, kdy jsme učivo opakovali a procvičovali, je distanční výuka v tomto školním roce zaměřena na probírání nového učiva a je pro děti povinná. Třídní učitelé evidují absenci jednotlivých žáků. Zaměřujeme se na sledování dětí, které mají do této doby velmi vysoký počet zameškaných hodin.

 

Všichni víme, že tato situace je naprosto výjimečná i v evropském kontextu, protože čeští žáci 1.stupně základních škol zůstali v domácím vzdělávání.  V období před Covid prázdninami jsme na škole měli 100% dětí pravidelně se účastnících distančního vzdělávání. Je to náš a Váš společný skvělý výsledek a věřím, že to takto udržíme dál.  

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví a hodně sil

 

Mgr. Jolana Smyčková

 

Dne 31.10.2020

100% účast na online výuce 🥳 
Online Education

Vážení rodiče, 

 

na  základě usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se mj. zakazuje osobní přítomnost žáků na 1.stupni základních škol.  Od zítřka 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku takto: 

 

 • zaměření na hlavní vyučovací předměty - český jazyk, matematika, anglický jazyk - prosím děti, aby měly připraveno vše po ruce, na stole, aby během online hodiny zbytečně neodbíhaly. 

 • distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams podle daného časového harmonogramu - viz bod níže

 • pro distanční vzdělávání stačí dětem mobil, tablet, mohou používat notebook nebo PC, sluchátka

 • děti musí mít zapnutý mikrofon a video, aby s nimi byli vyučující v kontaktu

 • děti by měly být v klidném prostředí, aby se mohly soustředit na výuku

 • online výuka začne ve čtvrtek 15.10. 2020 v 8,00 hodin ráno, konec bude v 11,45 hodin - viz časový harmonogram níže

 • prosím o shovívavost při řešení technických problémů, které rozhodně nastanou :-)

 • zítra Vám pošleme odkaz, přes který se připojíte k online výuce v daný čas

 • pro kvalitní přenos výuky je důležité kvalitní internetové připojení - i u nás ve škole :-) 

 • u vchodu do školy budou pro děti připraveny přepravky s doplňkovými materiály, jejich použití zadá vždy vyučující - je třeba materiály včas vyzvednout

 • pokud máte zájem o zapůjčení notebooku ze školy,  dejte nám prosím vědět v dostatečném předstihu (telefonní číslo: 720 366 586), abychom zařízení mohli připravit. Notebooky Vám zapůjčíme na základě Smlouvy o zápůjčce. 

 •  sledujte prosím pravidelně e-mailovou komunikaci a webové stránky školy

 

Časový harmonogram distančního vzdělávání: 

14.10.2020 - děti mají zadání ze školy, vypracují samostatně jako přípravu na další výuku

 

Prosíme Vás, abyste zajistili včasné připojení Vašich dětí k online výuce následovně: 

15. - 23.10. 2020 pondělí - pátek - každý pracovní den

 

8,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

8,30 hod. připojí se 5.ročník

9,00 - 9,15 přestávka

 

9,15 hod. připojí se 2.ročník a 4.ročník

9,45 - 10,00 přestávka

 

10,00 hod. připojí se 1.ročník a 3.ročník

10,30 hod. připojí se 5.ročník

11,00 - 11,15 hod. přestávka

 

11,15 - 11,45 připojí se 2.ročník a 4.ročník

 

 

26., 27.10.2020 - volné dny vyhlášené MŠMT jako Dny boje proti Covidu 

28.10. - státní svátek

29.,30.10. 2020 - podzimní prázdniny

 

2.11.2020 - zahájení výuky ve škole dle běžného rozvrhu

 

Milí rodiče, přeji Vám všem pevné zdraví, dětem pohodu a věřím, že i při této formě vzdělávání získají mnoho užitečných dovedností. 

 

Těšíme se s dětmi opět na viděnou 2.listopadu 2020 😉

 

Bližší informace:  

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

Vážení rodiče, 

 

s účinností od 12.10.2020 do odvolání nebude probíhat výuka náboženství, nebude organizován technický a taneční kroužek.  Sportovní aktivity pro 1.stupeň ZŠ nejsou omezeny, zakázán je zpěv, z tohoto důvodu budou pokračovat kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy v upraveném režimu (dělení na skupiny, bez zpěvu).  Děkuji za pochopení

 

Mgr. Jolana Smyčková

Vydáno: 9.10. 2020 v 12,00 hod.

Organizace kroužků a výuka náboženství

Vážení rodiče,

 

od  úterý 29.9. 2020 začnou fungovat kroužky, které organizuje základní škola (florbal, přírodovědný, dramatický, technický). Platba - dle pokynů jednotlivých vedoucích. Taneční kroužek zabezpečují lektoři z Active Žďár nad Sázavou. Náboženství začne ve čtvrtek 1.10. 2020 ve 13,00 hod.  

 

Přidáno: 24.9.2020

Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče,

v pátek 25.9.2020 bude výuka probíhat dle standardního rozvrhu.

Mgr. Jolana Smyčková

Přidáno: 22.9.2020 v 15,30 hod.

Hrajem dětem, s písničkou jdem světem 

 

Zajímavé hudební nástroje a písničky různých národů a kontinentů nás dnes provázely cestou kolem celé zeměkoule. Na školní zahradě jsme si zazpívali, někteří z nás zatančili.  V zajímavém a pestrém hudebním pořadu jsme procestovali celou planetu a poslechli si např. fujaru, balalajku, concertino, duduk, tibetské mísy, sitár, flétnu bansuri, didgeridoo, panovu flétnu, ukulele, saxofon, irskou harfu a irskou flétnu, klarinet nebo dudy.  Pane Drahotský, děkujeme Vám a za rok opět na viděnou. 😊

Přidáno 14.9.2020

Naši prvňáčci
DSC_0615 (2).JPG

Vážení rodiče,

 

jak jste již byli informováni v e-mailové komunikaci, v úterý 1. září 2020  v 7,30 hod. proběhne slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků.

 

Zveme rodiče žáků 1.ročníku, po krátkém úvodu bude následovat informační schůzka ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

 

Žáci 2. - 5. ročníku přinesou domů materiály k vyplnění, informace o plánovaných aktivitách a průběhu výuky vycházející z aktuálních doporučení MŠMT a aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Školní družina začne fungovat dne 2.září 2020 od 6,30 hod. do 7,15 hod., odpolední družina od 12,00 do 15,30 hod. 

 

Provoz školy a školní družiny se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními, tzv. "semaforem"  - viz https://www.msmt.cz/

Od druhého nebo třetího týdne v září 2020 se rozběhne výuka náboženství a kroužky.

 

První den budou děti potřebovat přezůvky, psací potřeby, školní batoh/aktovku. Roušky nejsou povinné.

 

Žáci 2. - 5.ročníku ukončí vyučování v 8,45 hod., od 2.září 2020  bude výuka dle platného rozvrhu. 

 

Mgr. Jolana Smyčková

26.8.2020

Aktualizovaný algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 a aktualizovaný algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19 

Vážení rodiče,  

dle mimořádného nařízení Ministerstva  zdravotnictví  ČR ze dne  9.9.2020  budou děti ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety,  vnitřní prostor školní družiny) nosit roušky. Ve třídách mít děti roušky nemusejí. 

Děkuji Vám za pochopení

Bližší informace na 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/

Mgr. Jolana Smyčková, ředitelka školy

Přidáno: 9.9.2020, 20:35