Dětský obrázek se stal logem naší školy

Na počátku byl zadaný domácí úkol z angličtiny…. Děti ze 4.ročníku měly vytvořit erb školy. Libovolnou
výtvarnou technikou měly ztvárnit, jak školu vnímají, podle svého názoru obrazně vyjádřit, co je pro ně důležité.
Výsledné práce byly velmi rozmanité – kombinace různých tvarů, obrázků, barev, znaků a názvů oblíbených
vyučovacích předmětů.

Tato aktivita nakonec pomohla vyřešit i můj osobní úkol. Od počátku školního roku jsem se zabývala

myšlenkou, jak by mělo vypadat logo, jež by vystihovalo rodinnou atmosféru naší školy a na první pohled z něj
bylo patrné, že je u nás dětem dobře.

Do třetice vstupuje do příběhu o logu školy autor obrázku čtvrťák Martin. Nakreslil budovou školy a

její střechu ztvárnil jako usmívající se sluníčko. A tak se vše symbolicky spojilo… předlohou loga je

jeho erb znázorňující krásnou školu, kterou zahřívají a prosvětlují barevné paprsky vycházejícího

slunce.

Mgr. Jolana Smyčková

Přidáno 15.2.2021

Logo školy

Distanční vzdělávání pokračuje i od 15.2.2021

 

Žáci 4. a 5.ročníku nadále pokračují v distančním vzdělávání, přestože poslanci opozice neschválili vládě ČR prodloužení nouzového stavu. Školy jsou uzavřeny ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)§ 69

 

Přidáno: 12.2.2021

Vážení rodiče, 

výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1.pololetí školního roku 2020/2021 budou zpřístupněny zítra po 12,00 hod. prostřednictvím systému Edookit, který začneme postupně využívat jako jeden z komunikačních nástrojů mezi školou a Vámi.  Zítra očekávejte ve Vaší poště speciální e-mail s přihlašovacími údaji a návodem. Pokud budete mít dotazy ke klasifikacii, můžete nás kontaktovat v pracovní dny od 12,00 do 15,30 hod. Ihned po návratu k prezenční výuce. dostanou děti výpis z vysvědčení od paní učitelky Jirčíkové. 

Přidáno 27.1.2021

Organizace výuky od 25.1.2021/ Vysvědčení/ Termíny prázdnin

 

Na základě jednání vlády ČR ze dne 22.1.2021 bude výuka od pondělí 25.1.2021 pokračovat takto: 

 • prezenční výuka pro děti z  1.,2. a 3.ročníku
   

 • distanční výuka pro 4. a 5.roč. v rozsahu: 5.ročník: 3 online hodiny denně; 4.ročník: 3 online hodiny (3 x týdně) + 2 online hodiny (2x týdně)
   

 • 28.1. 2021 předáme výpis z vysvědčení dětem z 1.,2. a 3.ročníku. 
   

 • Na základě vydaného opatření MŠMT budou o výsledcích vzdělávání žáků 4.a 5.roč. informováni rodiče a zákonní zástupci. Výpis z vysvědčení bude dětem předán v den jejich návratu k prezenční výuce.
   

 • Termín pololetních prázdnin stanovilo MŠMT na pátek 29.1.2021.
   

 • Jarní prázdniny pro okres Žďár nad Sázavou stanovilo MŠMT na dny 1. -  7.2.2021. 

 

23.1.2021, Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče, 

 

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23.12.2020 zasílám informaci k provozu školy od 4.1.2021: 

 

 • v prezenční výuce budou pokračovat děti z 1., 2. a 3.ročníku dle platného rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem 30.12.2020

 • výuka pro všechny ročníky začíná v 7,30 hod.   

 • musíme dodržovat homogenitu jednotlivých tříd při výuce, časech obědů i při organizaci školní družiny

 • děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole vč. školní družiny roušky, sundat je mohou pouze při konzumaci jídla

 • je zakázán zpěv a sportovní aktivity, v hodinách tělesné výchovy  budeme chodit s dětmi ven na delší procházky

 • distančně budou vzděláváni žáci 4. a 5.ročníku, a to každý pracovní den dle rozvrhu, který jste obdrželi e-mailem dne 30.12.2020

 • distanční výuka je povinná

 • v případě omlouvání absence Vašeho dítěte prosím postupujte stejným způsobem, jako by chodilo do školy prezenčně 

 • v případě potřeby si opět můžete pro své dítě zapůjčit notebook s příslušenstvím, a to v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. u paní vychovatelky L. Omesové - žádost s uvedením času, kdy si notebook vyzvednete, pošlete prosím na tel.  776 742 83 nebo e-mailovou adresu  zsvmestecomesova@gmail.com

 • dále prosím všechny děti ze 4. a 5.ročníku, aby si v pondělí 4.1.2021 od 8,00 hod. do 15,30 hod. vyzvedly učebnice a sešity potřebné k distanční výuce - vše bude připraveno u vchodu do školy 

 • dle vyjádření některých dětí už někteří nedisponujete přihlašovacími údaji do MS Teams, nahlaste se prosím paní vychovatelce L. Omesové, během pondělí Vaše přihlašovací údaje obnovíme a zašleme Vám na e-mailovou adresu

 • online výuka začne v pondělí 4.1.2021 3.vyučovací hodinou, od 5.1. 2021 od 7,30 hod. 

 • školní družina je v ranních hodinách od 6,30 do 7,30 hod. otevřena pouze pro žáky 1.ročníku

 • děti 2.a 3.ročníku půjdou po příchodu do školy rovnou do své třídy

 • odpolední družina bude organizována pro děti 1.,2. a 3.ročníku tak, jak tomu bylo před vánočními prázdninami od 11 do 15,30 hod. 
   

 • v případě čerpání ošetřovného se prosím obraťte na Vašeho zaměstnavatele

 • v případě, kdy se u Vašeho dítěte vyskytne pozitivní test na Covid-19, mne prosím neprodleně informujte

Děkuji Vám a přeji pevné zdraví do roku 2021

Mgr. Jolana Smyčková

Vážení rodiče,

 

vzhledem k rozhodnutí vlády o opětovném uzavření některých typů škol ve dnech 21. a 22.12.2020  půjdou děti do základní školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18.12.2020.  Ve středu 16.12. a ve čtvrtek 17.12. 2020 bude organizována běžná výuka, v pátek 18.12.2020 se děti budou učit první 3 hodiny.  4., 5.vyučovací hodinu proběhne v každé třídě odděleně předávání vánočních dárků a přání. Děti půjdou na oběd, do školní družiny. 

 

V pondělí 21. a v úterý 22.12.2020 jsou vyhlášeny MŠMT dny boje proti Covidu, na tuto dobu v příp. potřeby můžete čerpat ošetřovné. Od 23.12.2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Děti by se měly vrátit do školy v pondělí 4.ledna 2021. 

 

Rádi bychom v této podivné době nadělili drobnou radost rodičům, prarodičům a dalším lidem, proto se v pátek 18.12. pokusíme připravit speciální audionahrávku již připraveného vánočního programu.  Pokud  se vše podaří, zveřejníme v pondělí 21.12.2020 na webových stránkách školy, 

 

Přeji Vám příjemný adventní čas

 

Mgr. Jolana Smyčková

Zveřejněno: 15.12.2020

Organizace výuky od 30.11.2020   

 

Vážení rodiče,

jak jste byli informování na online rodičovské schůzce 26.11.2020 aktuální nařízení MŠMT a PES systém ve stupni 4 umožňuj provoz škol a školní družiny pouze v případě zachování homogenních skupin (týká se výuky, obědů, zájmového vzdělávání).  Zajištění tohoto režimu vyžaduje zvýšené nároky na personální zajištění vyučování a na jeho organizaci.  Z tohoto důvodu  dochází k následujícím změnám: 

 • Začátek vyučování je pro žáky 2. a 3.ročníku posunut od pondělí 30.11. 2020 na 7,15 hodin, vyučování končí v 11,50 hodin, poté společně odcházejí na oběd. 

 • Doba konání vyučování žáků 1., 4. a 5.ročníku se nemění. 

 • Rozvrh vyučování jednotlivých tříd je upraven, stále platí zákaz zpěvu (náhradní výuka nebo teorie) a tělesné výchovy (za každého počasí chodíme  s dětmi ven)

 • Po celou dobu vyučování vč. pobytu ve školní družině musejí mít děti roušky. Výjimkou je pouze konzumace jjídla.

 • Školní družina bude od 30.listopadu 2020 otevřena  pouze pro děti 1.,2. a 3.ročníku od 11,00 hod. do 13,45 hod.

 • Budova školy je otevřena  od 6,30 hod., děti jdou rovnou do svých tříd.

 • Dojíždějícím dětem bude umožněno počkat ve škole na odjezd autobusu při dodržování  aktuálně platných hygienických opatření. 

Děkujeme za pochopení

--

Mgr. Jolana Smyčková

Ředitelka ZŠ

 
 
 
 
 
 
 

Pro ZŠ Vojnův Městec vytvořil a spravuje Vít Omes