top of page

Žij (s) angličtinou - 4.6.2021

 

Děti z 2.- 5.ročníku se zúčastnily workshopu zaměřeného na komunikativní dovednosti. Prostřednictvím Skype si povídaly s rodilými mluvčími, plnily nejrůznější kvízy. Spoustu zajímavých informací se dozvěděly o celém anglicky mluvícím světě. A nejen to - viděly výuku angličtiny v jiných zemích, zhlédly video, jak se za rok naučil cizí jazyk (češtinu) Američan Gavin Roy a odnesly si řadu postřehů. A to hlavní? Při komunikaci s rodilými mluvčími děti dokázaly překonat počáteční obavy a ostych, aby zjistily, že důležité je snažit se něco říct, i když to není úplně dokonalé :-)

Návrat všech dětí do školy 

Vážení rodiče,  12. dubna 2021 se mohou k prezenčnímu vzdělávání vrátit všechny děti z 1. až 5.ročníku, netýká se nás rotační výuka. Podrobné informace jste obdrželi v e-mailové komunikaci dne 7.4.2021.  Děkujeme Vám za dosavadní výbornou spolupráci se školou

 

Veškeré informace k testování ve školách jsou uvedeny na: 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Navýšení počtu online hodin/ Zapůjčení vybavení 

 

Vážení rodiče, 

jak jste již byli informováni, od pondělí 8.3.2021 navyšujeme  počet online hodin ve 2., 3., 4. a 5.ročníku. Všechny školní notebooky máme nyní zapůjčené v rodinách. Pro potřeby distančního vzdělávání se podařilo zajistit další PC. V případě Vašeho zájmu nám prosím dejte vědět. 

 

Protože je distanční vzdělávání povinné, příp. absenci Vašeho dítěte prosím omlouvejte třídním učitelkám, stejně jako ony Vás budou neprodleně informovat o absenci Vašich dětí. 

 

Příští týden bude stavební firma sundávat střechu na škole, proto žádám všechny děti, aby si zadané úkoly vyzvedly nejpozději v pondělí 8.3.2021

 

Děkujeme Vám za vstřícnou komunikaci, za podporu Vašich dětí  a přejeme pevné zdraví Vám a Vašim blízkým 

 

Přidáno 5.8.2021

Online výuka

Vážení rodiče, 

vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření 1. a 2.tříd základních škol od pondělí 1.3.2021 zasílám aktuální informace k distanční výuce.

 

V rozvrhu platném od pondělí 1.3. 2021 se mění čas výuky dětí ze 4. a 5.ročníku, které se dosud učily online 13 a 15 hodin týdně. Rozvrh online výuky platný od 1.3.2021 zohledňuje rodiny, které mají v naší škole sourozence, aby nedošlo k souběhu vyučovacích hodin. 

U prvňáčků jsou naplánovány dvě vyučovací hodiny denně, příp. může vyučující výuku více individualizovat. 

 

Online výuka hlavních předmětů - matematiky, českého a anglického jazyka - bude doplněna zadáváním samostatné práce, pracovními listy, domácími úkoly, které budou děti pravidelně odevzdávat do přepravek ve škole. Pro získání čtenářských dovedností jsme děti vybavili novými knížkami ze školní knihovny,  žáci 4. a 5.ročníku si vyzvednou příští týden anglické časopisy. 

 

Distanční výuka přírodovědy, vlastivědy a prvouky bude formou zadání jednoduchých úkolů, čtení přírodovědných knížek nebo práce s texty z učebnic. 

 

Všechny účty na MS Teams jsme 26.2. zkontrolovali,  jsou aktivní a měly by fungovat bez problémů.

Ve škole si můžete půjčit pro online výuku dětí notebook, kontaktujte prosím paní vychovatelku L. Omesovou.  

Obrázek 27.02.2021 v 13.33.jpg

Děkuji a přeji Vám pevné zdraví

Mgr. Jolana Smyčková

Přidáno: 27.2.2021

Dětský obrázek se stal logem naší školy

Na počátku byl zadaný domácí úkol z angličtiny…. Děti ze 4.ročníku měly vytvořit erb školy. Libovolnou
výtvarnou technikou měly ztvárnit, jak školu vnímají, podle svého názoru obrazně vyjádřit, co je pro ně důležité.
Výsledné práce byly velmi rozmanité – kombinace různých tvarů, obrázků, barev, znaků a názvů oblíbených
vyučovacích předmětů.

Tato aktivita nakonec pomohla vyřešit i můj osobní úkol. Od počátku školního roku jsem se zabývala

myšlenkou, jak by mělo vypadat logo, jež by vystihovalo rodinnou atmosféru naší školy a na první pohled z něj
bylo patrné, že je u nás dětem dobře.

Do třetice vstupuje do příběhu o logu školy autor obrázku čtvrťák Martin. Nakreslil budovou školy a

její střechu ztvárnil jako usmívající se sluníčko. A tak se vše symbolicky spojilo… předlohou loga je

jeho erb znázorňující krásnou školu, kterou zahřívají a prosvětlují barevné paprsky vycházejícího

slunce.

Mgr. Jolana Smyčková

Přidáno 15.2.2021

Logo školy
Obrázek se stal logem školy
od 1.3.
Navýšení počtu online hodin
Návrat dětí
Žij (s) angličtinou - 4.6.2021
bottom of page