Formuláře

ZMĚNA ODCHODŮ ZE ŠD

 Můj syn/dcera …………………………………………………..odchází  ze ŠD

                    dne ………………………… v …………………..hod.

                                     Podpis: ……………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Omluvenka

 Můj syn /dcera ………………………………………………………

 dne ……………………………….. nejde do školní družiny.

 Podpis: …………………………………………………….