Akce

Školní rok 2019/2020

Září

18. 9. Hudební pořad v rámci výuky pro všechny ročníky a MŠ

Celý měsíc - výstava neobvyklé plody podzimu - ŠD

Říjen

8. 10. Dopravní hřiště - 1. a 2. r. 

11. 10. Dopravní hřiště - 3. a 4. r.

22. 10. Preventivní program - 2. - 4. r.

29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10 a 1. 11. ředitelské volno

Listopad

5. 11. Schůzky s rodiči od 15.00 hodin

Březen

3. 3. Plavání

17. 3. Plavání

24. 3. Plavání

31. 3. Plavání

Duben

7. 4. Plavání

14. 4. Plavání

21. 4. Plavání

28. 4. Plavání

Květen

5. 5. Plavání

12. 5. Plavání

.

Školní rok 2018/2019

Září

13. 9. exkurze s výchovným programem do Radešínské Svratky

19. 9. hudební pořad

Říjen

2. 10. Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků

4. 10. Dopravní hřiště (1., 2. ročník)

5. 10. Dopravní hřiště (3. - 5. ročník)

11. 10. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

Listopad

1. 11. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

13. 11. Schůzky s rodiči od 15.00 hodin

21. 11. Staleté kořeny - program k výročí vzniku ČSR (3. - 5. ročník) - v rámci vyučování

29. 11. Vánoční fotografování v 9.00 hodin

30. 11. Beseda o Peru -v rámci vyučování

Prosinec 

3. 12. Vánoční vystoupení dětí od 15.00 h.

4. 12. Ředitelské volno - vystoupení pro veřejnost přesunuto na pondělí

6. 12. Divadlo Honzy Hrubce

7. 12. Návštěva výstavy ve Žďáru nad Sázavou

11. 12. Vánoční chystání 14.00 - 16.00 hodin

18. 12. Vánoční nicnedělání 14.00 - 16.00 hodin

21. 12. Mobilní planetárium (u nás ve škole)

Leden

3. 1. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník) - zrušeno, ředitelské volno

3. a 4. 1. - ředitelské volno

9., 16. a 23. 1. Bruslení na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou

30. 1. Návštěva psího útulku ve Žďáru nad Sázavou - projekt Srdce s láskou darované (1. a 2. ročník)

30. 1. Program prevence proti šikaně 3. - 5. r.

31. 1. Divadlo Honzy Hrubce

Únor

4. 2. Divadlo v MŠ (náhradní termín za leden)

8. 2. Necování - výstava ve Žďáru nad Sázavou

18. 2. Hodina pohybu

26. 2. Plavání

Březen

1. 3. Výstava ve Žďáru nad Sázavou

12. 3. Plavání

15. 3. Program prevence proti šikaně 3. - 5. r.

Program Doktora se nebojíme v MŠ - 1., 2. r.

19. 3. Plavání

22. 3. Návštěva sklárny v Karlově

26. 3. Plavání

Duben

2. 4. Plavání

9. 4. Plavání

10. 4. Velikonoční chystání

11. 1. Fotografování prvňáčků do novin

12. 4. Beseda o stromech a jejich dřevu

15. 4. Čistá Vysočina

16. 4. Plavání

16. 4. Velikonoční nicnedělání

23. 4. Plavání

24. 4. Schůzka s rodiči v 15.00 h. 

30. 4. Plavání

Květen 

2. 5. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

7. 5. Plavání

9., 10. 5. Ředitelské volno

14. 6. Beseda CHKO

17. 5. Fotografování

23. - 24. 5. Sběr papíru

24. 5. Školní výlet

Červen

5. 6. Beseda o finančí gramotnosti - historie peněz, rodinný rozpočet

11. 6. Dopravní hřiště (1., 2. ročník)

12. 6. Dopravní hřiště (3. - 5. ročník)

12. 6. Divadlo v MŠ (1., 2. ročník)

18. 6. Vystoupení pro rodiče, sooutěž v hodu vlaštovkou

19. 6. T-Mobile běh

20. 6. Škola v pohybu

21. 6. Exkurze "8SMIČKA" - Humpolec

26. 6. Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku na radnici

26. 6. Pasování prvňáků na čtenáře

28. 6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení

.

Školní rok 2017/2018

Září

5. 9. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O pejskovi a kočičce (1.-3. ročník)

13. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

14. 9. 2017 - Hudební pořad ve škole - Řemesla (1.-5. ročník)

21. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

22. 9. 2017 - Fotografování přihlášených dětí (od 9,30 hodin)

Změna termínu na 13.9.! 29. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Říjen

20. 10. 2017 - Návštěva velké tělocvičny ve Žďírci n. D. - ZRUŠENO

( z důvodu zrušení autobusové zastávky)

24. 10. 2017 - Bezpečně do školy a na ulici (1.-5. ročník)

Listopad

2. 11. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - Neposlušná kůzlátka (1.-3. ročník)

16. 11. 2017 - Vánoční fotografování přihlášených žáků, p. Křivohlavá

(od 9,00 hodin)

Prosinec

6. 12. 2017 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - Paleček (1.-5. ročník)

6. 12. 2017 - Vánoční chystání od 13,30 do 15,30 hodin 

14. 12. 2017 - Vánoční besídka + Nicnedělání od 15,00 hodin

Leden

4. 1. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Veselá zima (1.-3. ročník)

8. 1. 2018 - Fotografování dětí z 1. ročníku do Žďárského deníku v 7, 30 h.

9. 1. 2018 - Program prevence proti šikaně v 8, 35 h. (4., 5. ročník)

19. 1. 2018 - Školní kolo recitační soutěže (1.-5. ročník)

10., 17. a 24. 1. 2018 - Tělocvik na ledě - bruslení (1.-5. ročník) 

Únor

1. 2. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Kuchařka Apolenka (1.-3. ročník)

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 13.2., 20.2.

Březen

Autorské čtení a beseda na úřadu městyse s panem Hynkem Jurmanem

15. 3. 2018 v 15.00 hodin

Velikonoční chystání 22. 3. 2018 od 13.30 do 15.30 hodin

Velikonoční nicnedělání 27. 3. 2018 os 13.30 so 15.30 hodin

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.

Duben

3. 4. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Jaro je tu! (1.-3. ročník)

5. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníku

5. 4. 2018 v rámci vyučování program o finanční gramotnosti

19. 4. 2018 - Projet Bledule

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 3.4., 10.4., 17.4., 24.4.

Květen

2. 5. 2018 Divadlo v MŠ Muzikantská pohádka - 1., 2. a 3. r.

29. 5. 2018 - Fotografování ke konci školního roku (od 9,30 hodin)

30. 5. 2018 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Červen

1. 6. 2018 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - Kouzelný zvon (1.-5. ročník)

7. 6. 2018 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

13. 6. 2018 . Školní výlet Jihlava

14. 6. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - O kouzelném slůvku (1.-3. ročník)

Školní rok 2016/2017

Září

9. 9. 2016 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - O zlaté rybce (1.-5. ročník)

13. 9. 2016 - Fotografování přihlášených dětí (od 9,30 hodin)

22. 9. 2016 - Hudební program P. Drkula (1.-5. ročník) - pro nemoc přesunuto na 13.10. 

26. 9. 2016 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Říjen

3. 10. 2016 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Pejsek a kočička pouštějí draka (1.-3. ročník)

7. 10. 2016 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

13. 10. 2016 - Hudební program P. Drkula (1.-5. ročník) - akce zrušena

Listopad

2. 11. 2016 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Krakonošovo spadané listí (1.-3. ročník)

16. 11. 2016 - Vánoční fotografování přihlášených dětí (od 9,00 hodin)

18. 11. 2016 - Návštěva velké tělocvičny ve Žďírci n. D.

                Vystoupení přihlášených žáků od 17,00 hodin na Obecním úřadu

30. 11. 2016 - Odkud je blízko ke hvězdám - Zámek Žďár n. S. (3.-5. ročník)

Prosinec

7. 12. 2016 - Vánoční chystání od 14,00 do 16,00 hodin 

21.12. 2016 - Vánoční besídka + Nicnedělání od 15,00 hodin

21. 12. 2016 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce (1.-5. ročník)

Leden

4. 1. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O zafoukané rukavičce (1.-3. ročník)

5. 1. 2017 - Výchovně-vzdělávací program o Janu Husovi a Jeronýmu Pražském (2.-5. ročník)

6. 1. 2017 - Přednáška o Španělsku (1.-5. ročník)

11., 18. a 25. 1. 2017 - Bruslení (1.-5. ročník) 

Únor

2. 2. 2017 - Knihovna Ždírec n. D. - návštěva knihovny s programem (1.-5. ročník)

13. 2. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O nemocném pejskovi (1.-3. ročník)

17. 2. 2017 - Obojživelníci a plazi v CHKO Žďárské vrchy

Březen

1. 3. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Máša a medvěd (1.-3. ročník)

24. 3. 2017 - Návštěva Sboru dobrovolných hasičů Vojnův Městec (1. - 5. ročník)

27. 3. 2017 - Cesta kolem světa se Z. Pospíchalovou, tentokrát se podíváme do Londýna (1. - 5. ročník)

30. 3. 2017 – Finanční gramotnost - vzdělávací přednáška (3. - 5. ročník)

Duben

3. 4. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Krakonošova velikonoční píšťalička (1.-3. ročník)

4. 4. 2017 - Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2017/2018

7. 4. 2017 - Vystoupení přihlášených dětí (1. - 3. ročník) na Úřadu městyse Vojnův Městec, od 17.00 hodin 

12. 4. 2017 - Velikonoční chystání a nicnedělání, 13.30 - 15.30 h.

26. 4. 2017 - Beseda s p. J. Hejtmánkovou na téma Bioodpady, od 9.30 h. (1.-5.r.), 

Květen

10. 5. 2017 - Preventivní program o zdraví, od 9.30 h. (3.-5. ročník)

11. 5. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

16. 5. 2017 - Fotografování ke konci školního roku (od 9,30 hodin)

18. 5. 2017 - Besídka pro maminky (a nejen pro ně) od 15,00 h.

25. 5. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

29. 5. 2017 - Hudební pořad ve škole (1.-5. ročník)

Červen

2. 6. 2017 - Palačinková párty (ŠD)

8. 6. 2017 - Pasování prvňáčků na čtenáře v 15.00 hodin v místní knihovně ve Vojnově Městci

9. 6. 2017 - Školní výlet

15. 6. 2017 - Červený kříž, 8.30 - 10.30 h. (1.-5. ročník)

20. 6. 2017 - Srdečně všechny zveme na oslavu dne tatínků

23. 6. 2017 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - O princi z knížky (1.-5. ročník)

28. 6. 2017 - Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku ve 14,30 hodin na úřadu městyse