Akce

Školní rok 2018/2019

Září

13. 9. exkurze s výchovným programem do Radešínské Svratky

19. 9. hudební pořad

Říjen

2. 10. Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků

4. 10. Dopravní hřiště (1., 2. ročník)

5. 10. Dopravní hřiště (3. - 5. ročník)

11. 10. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

Listopad

1. 11. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

13. 11. Schůzky s rodiči od 15.00 hodin

21. 11. Staleté kořeny - program k výročí vzniku ČSR (3. - 5. ročník) - v rámci vyučování

29. 11. Vánoční fotografování v 9.00 hodin

30. 11. Beseda o Peru -v rámci vyučování

Prosinec 

3. 12. Vánoční vystoupení dětí od 15.00 h.

4. 12. Ředitelské volno - vystoupení pro veřejnost přesunuto na pondělí

6. 12. Divadlo Honzy Hrubce

7. 12. Návštěva výstavy ve Žďáru nad Sázavou

11. 12. Vánoční chystání 14.00 - 16.00 hodin

18. 12. Vánoční nicnedělání 14.00 - 16.00 hodin

21. 12. Mobilní planetárium (u nás ve škole)

Leden

3. 1. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník) - zrušeno, ředitelské volno

3. a 4. 1. - ředitelské volno

9., 16. a 23. 1. Bruslení na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou

30. 1. Návštěva psího útulku ve Žďáru nad Sázavou - projekt Srdce s láskou darované (1. a 2. ročník)

30. 1. Program prevence proti šikaně 3. - 5. r.

31. 1. Divadlo Honzy Hrubce

Únor

4. 2. Divadlo v MŠ (náhradní termín za leden)

8. 2. Necování - výstava ve Žďáru nad Sázavou

18. 2. Hodina pohybu

26. 2. Plavání

Březen

1. 3. Výstava ve Žďáru nad Sázavou

12. 3. Plavání

15. 3. Program prevence proti šikaně 3. - 5. r.

Program Doktora se nebojíme v MŠ - 1., 2. r.

19. 3. Plavání

22. 3. Návštěva sklárny v Karlově

26. 3. Plavání

Duben

2. 4. Plavání

9. 4. Plavání

10. 4. Velikonoční chystání

11. 1. Fotografování prvňáčků do novin

12. 4. Beseda o stromech a jejich dřevu

15. 4. Čistá Vysočina

16. 4. Plavání

16. 4. Velikonoční nicnedělání

23. 4. Plavání

24. 4. Schůzka s rodiči v 15.00 h. 

30. 4. Plavání

Květen 

2. 5. Divadlo v MŠ (1. - 3. ročník)

7. 5. Plavání

9., 10. 5. Ředitelské volno

14. 6. Beseda CHKO

17. 5. Fotografování

23. - 24. 5. Sběr papíru

24. 5. Školní výlet

Červen

5. 6. Beseda o finančí gramotnosti - historie peněz, rodinný rozpočet

11. 6. Dopravní hřiště (1., 2. ročník)

12. 6. Dopravní hřiště (3. - 5. ročník)

12. 6. Divadlo v MŠ (1., 2. ročník)

18. 6. Vystoupení pro rodiče, sooutěž v hodu vlaštovkou

19. 6. T-Mobile běh

20. 6. Škola v pohybu

21. 6. Exkurze "8SMIČKA" - Humpolec

26. 6. Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku na radnici

26. 6. Pasování prvňáků na čtenáře

28. 6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení

.

Školní rok 2017/2018

Září

5. 9. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O pejskovi a kočičce (1.-3. ročník)

13. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

14. 9. 2017 - Hudební pořad ve škole - Řemesla (1.-5. ročník)

21. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

22. 9. 2017 - Fotografování přihlášených dětí (od 9,30 hodin)

Změna termínu na 13.9.! 29. 9. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Říjen

20. 10. 2017 - Návštěva velké tělocvičny ve Žďírci n. D. - ZRUŠENO

( z důvodu zrušení autobusové zastávky)

24. 10. 2017 - Bezpečně do školy a na ulici (1.-5. ročník)

Listopad

2. 11. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - Neposlušná kůzlátka (1.-3. ročník)

16. 11. 2017 - Vánoční fotografování přihlášených žáků, p. Křivohlavá

(od 9,00 hodin)

Prosinec

6. 12. 2017 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - Paleček (1.-5. ročník)

6. 12. 2017 - Vánoční chystání od 13,30 do 15,30 hodin 

14. 12. 2017 - Vánoční besídka + Nicnedělání od 15,00 hodin

Leden

4. 1. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Veselá zima (1.-3. ročník)

8. 1. 2018 - Fotografování dětí z 1. ročníku do Žďárského deníku v 7, 30 h.

9. 1. 2018 - Program prevence proti šikaně v 8, 35 h. (4., 5. ročník)

19. 1. 2018 - Školní kolo recitační soutěže (1.-5. ročník)

10., 17. a 24. 1. 2018 - Tělocvik na ledě - bruslení (1.-5. ročník) 

Únor

1. 2. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Kuchařka Apolenka (1.-3. ročník)

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 13.2., 20.2.

Březen

Autorské čtení a beseda na úřadu městyse s panem Hynkem Jurmanem

15. 3. 2018 v 15.00 hodin

Velikonoční chystání 22. 3. 2018 od 13.30 do 15.30 hodin

Velikonoční nicnedělání 27. 3. 2018 os 13.30 so 15.30 hodin

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.

Duben

3. 4. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - Jaro je tu! (1.-3. ročník)

5. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníku

5. 4. 2018 v rámci vyučování program o finanční gramotnosti

19. 4. 2018 - Projet Bledule

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 3.4., 10.4., 17.4., 24.4.

Květen

2. 5. 2018 Divadlo v MŠ Muzikantská pohádka - 1., 2. a 3. r.

29. 5. 2018 - Fotografování ke konci školního roku (od 9,30 hodin)

30. 5. 2018 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Červen

1. 6. 2018 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - Kouzelný zvon (1.-5. ročník)

7. 6. 2018 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

13. 6. 2018 . Školní výlet Jihlava

14. 6. 2018 - Divadlo Úsměv v MŠ - O kouzelném slůvku (1.-3. ročník)

Školní rok 2016/2017

Září

9. 9. 2016 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - O zlaté rybce (1.-5. ročník)

13. 9. 2016 - Fotografování přihlášených dětí (od 9,30 hodin)

22. 9. 2016 - Hudební program P. Drkula (1.-5. ročník) - pro nemoc přesunuto na 13.10. 

26. 9. 2016 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

Říjen

3. 10. 2016 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Pejsek a kočička pouštějí draka (1.-3. ročník)

7. 10. 2016 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

13. 10. 2016 - Hudební program P. Drkula (1.-5. ročník) - akce zrušena

Listopad

2. 11. 2016 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Krakonošovo spadané listí (1.-3. ročník)

16. 11. 2016 - Vánoční fotografování přihlášených dětí (od 9,00 hodin)

18. 11. 2016 - Návštěva velké tělocvičny ve Žďírci n. D.

                Vystoupení přihlášených žáků od 17,00 hodin na Obecním úřadu

30. 11. 2016 - Odkud je blízko ke hvězdám - Zámek Žďár n. S. (3.-5. ročník)

Prosinec

7. 12. 2016 - Vánoční chystání od 14,00 do 16,00 hodin 

21.12. 2016 - Vánoční besídka + Nicnedělání od 15,00 hodin

21. 12. 2016 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce (1.-5. ročník)

Leden

4. 1. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O zafoukané rukavičce (1.-3. ročník)

5. 1. 2017 - Výchovně-vzdělávací program o Janu Husovi a Jeronýmu Pražském (2.-5. ročník)

6. 1. 2017 - Přednáška o Španělsku (1.-5. ročník)

11., 18. a 25. 1. 2017 - Bruslení (1.-5. ročník) 

Únor

2. 2. 2017 - Knihovna Ždírec n. D. - návštěva knihovny s programem (1.-5. ročník)

13. 2. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka O nemocném pejskovi (1.-3. ročník)

17. 2. 2017 - Obojživelníci a plazi v CHKO Žďárské vrchy

Březen

1. 3. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Máša a medvěd (1.-3. ročník)

24. 3. 2017 - Návštěva Sboru dobrovolných hasičů Vojnův Městec (1. - 5. ročník)

27. 3. 2017 - Cesta kolem světa se Z. Pospíchalovou, tentokrát se podíváme do Londýna (1. - 5. ročník)

30. 3. 2017 – Finanční gramotnost - vzdělávací přednáška (3. - 5. ročník)

Duben

3. 4. 2017 - Divadlo Úsměv v MŠ - pohádka Krakonošova velikonoční píšťalička (1.-3. ročník)

4. 4. 2017 - Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2017/2018

7. 4. 2017 - Vystoupení přihlášených dětí (1. - 3. ročník) na Úřadu městyse Vojnův Městec, od 17.00 hodin 

12. 4. 2017 - Velikonoční chystání a nicnedělání, 13.30 - 15.30 h.

26. 4. 2017 - Beseda s p. J. Hejtmánkovou na téma Bioodpady, od 9.30 h. (1.-5.r.), 

Květen

10. 5. 2017 - Preventivní program o zdraví, od 9.30 h. (3.-5. ročník)

11. 5. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (4.-5. ročník)

16. 5. 2017 - Fotografování ke konci školního roku (od 9,30 hodin)

18. 5. 2017 - Besídka pro maminky (a nejen pro ně) od 15,00 h.

25. 5. 2017 - Dopravní hřiště Žďár n. S. (1.-3. ročník)

29. 5. 2017 - Hudební pořad ve škole (1.-5. ročník)

Červen

2. 6. 2017 - Palačinková párty (ŠD)

8. 6. 2017 - Pasování prvňáčků na čtenáře v 15.00 hodin v místní knihovně ve Vojnově Městci

9. 6. 2017 - Školní výlet

15. 6. 2017 - Červený kříž, 8.30 - 10.30 h. (1.-5. ročník)

20. 6. 2017 - Srdečně všechny zveme na oslavu dne tatínků

23. 6. 2017 - Dřevěné divadlo Jana Hrubce - O princi z knížky (1.-5. ročník)

28. 6. 2017 - Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku ve 14,30 hodin na úřadu městyse