Aktuality

Zahajeni-skolniho-roku-2017-18

.

Dotaznik-spokoj-rodicu-2017-cerven-vyhodnoceni.

.

Oznámení výsledků ze zápisu do 1. ročníku:

Zapis-do-1-rocniku-2017-oznameni-vysledku

.

Zápis do 1. ročníku ve Žďárském deníku.

.

Zapis

.

Ze školní družiny

Dne 2. 3. 2017 se ve školní družině uskutečnila soutěž ve hře Superfarmář. Děti, které se probojovaly do finále, získaly věcné dary. Na 1. místě se umístil Dao Dong Quang (4. ročník), 2. místo získala Kamila Vlachová (1. r.), 3. místo Karel Polívka (5. r.) a na 4. místě skončila Dong Thi Thu Ha (3. r.).

Ve středu o týden později se konalo karnevalové odpoledne, jehož součástí bylo tipování, koho maska představuje. Na tuto akci si děti samy připravily občerstvení. Celé odpoledne provázely hry a soutěže. Foto mluví za vše.

.

Plazi a obojživelníci v CHKO

V únoru proběhla na základní škole ve Vojnově Městci přírodovědná vzdělávací přednáška o plazech a obojživelnících v CHKO Žďárské vrchy. Paní Mgr. Jana Hejtmánková děti trpělivě seznámila s živočichy, které můžeme zahlédnout v běžné přírodě. Vysvětlila jim způsob jejich života, proč jsou pro naši krajinu důležití a potřební, a kde konkrétně se s nimi můžeme setkat. Velice zajímavou součástí bylo rozpoznávání obojživelníků podle zvuku, jaký vydávají.

.

Upozornění na výskyt příušnic – Kraj Vysočina:

Priusnice-v-Jihlave

.

Proběhla aktualizace fotogalerie.

.

Slovensko

Na konci ledna zavítal na základní školu ve Vojnově Městci tatínek dvou prvňáčku – pan Hamšík, který nějaký čas pobýval pracovně na Slovensku. Byl tak laskav a připravil si pro žáky čtvrtého a pátého ročníku pohádku ve slovenštině – Červená čiapočka (Červená karkulka). Žáci si poslechli známou pohádku, díky čemuž význam některých slovenských slov dokázali velmi dobře odhadnout. U nejasných slov jim byl nápomocen pan Hamšík, který je pomocí otázek trpělivě nasměroval k českému ekvivalentu.

V další části jsme se od pohádky dostali k základním informacím o Slovensku, které pan Hamšík mohl konkrétně z vlastní zkušenosti zprostředkovat. Žáci se tak dozvěděli o každodenním životě, významných slovenských osobnostech, národních pokrmech, ale také něco z dějin Slovenska a Československa.

Ukázalo se, že děti mají o Slovensku a slovenských osobnostech obecný přehled. V konkrétních informacích, jako například kdo je současný prezident a premiér Slovenské republiky, byly mezery, které se díky slovenskému programu vyplnily.

.

Návštěva knihovny

Před pololetními prázdninami jsme navštívili městskou knihovnu ve Ždírci nad Doubravou, kde pro nás paní knihovnice připravily poutavý program. Děti se dozvěděly něco málo o historii knihovny, o knihách, knihovnické profesi, ale také se mimo jiné mohly naučit vyhledávat knihy v počítačovém katalogu a posléze v regálech. Program byl zpestřen i návštěvou výstavy fotografií Bílá okouzlení, která je inspirována zimou a sněhem.

.

Dopis do USA

Tento týden budou starší děti z naší školy psát dopis do USA. Komu? Slečně Kaře Henderson, která nás v lednu navštívila ve VM. Tato rodilá mluvčí dětem nejen předala ceny pro za recitační soutěž a ocenění za bruslařský výcvik, ale hlavně jim přečetla známé verše o krtečkovi v angličtině a poté trpělivě odpovídala na dotazy všeho druhu. Pro všechny byla velkým zážitkem její zpěvavá a melodická angličtina, kterou v zapeklitějších případech do češtiny překládala Zlata Pospíchalová. 

.

Plavecký výcvik se  uskuteční v těchto termínech:

 - úterý - 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 9.5. 

.

Foto z bruslení

http://zdarsky.denik.cz/galerie/bruslit-se-skolaci-uci-pod-dohledem-treneru.html

.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční

v úterý 4. dubna 2017.

 .

Výlet do Španělska

„Vy jste ten zájezd do Španělska?“ zeptala se vyjevených prvňáků slečna, která vtrhla do třídy. Odpovědi se nedočkala, přesto vytrvale pokračovala. „A máte pasy?“ Sem tam nesmělé záporné zakroucení hlavou. „Nemáte? To nevadí. Já jsem vám je přinesla. Tady si je podepište, tady si to vyplňte a jedem.“

Tak začala „přednáška“ o Španělsku pro 1. ročník. Pokračovala jízdou autokarem přes Německo a Francii. Na každé hranici děti dostaly do pasu razítko (unie neunie), dozvěděly se malinko o projíždějícím státu. Ve Španělsku procestovaly největší města, hrady a zámky.Přiměřeně věku se dozvěděly o španělské historii(hlavně královské rodině) a přírodních zajímavostech.

Při návratu – poslední razítko do pasu – a pak už jen znovu zazpívat španělsky „dobrý den“, pozdrav, který se školou linul ještě celý týden.

Žáci a žákyně 2. - 5. ročníku se také naučili španělský pozdrav, ne jeden, ale rovnou tři. I program byl náročnější, završený vyplňováním pracovních listů. Většina správných odpovědí potvrdila, že si děti zapamatovaly nejen to, jak ve Španělsku pozdravit, ale také další informace o městech (Madridu, Toledu, Segovii, Granadě), národních pokrmech, ale také o tanci flamencu.

Nezbývá než dodat, že šikovná slečna, která už u nás byla s několika přednáškami, se jmenuje Zlata Pospíchalová. Podle jejích slov se brzy můžeme těšit na další prezentaci, tentokrát se chystá do Londýna.

. 

Bruslení? Bruslení!

Všichni žáci a žákyně základní školy ve Vojnově Městci tento měsíc absolvují bruslařský výcvik na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Pod vedením zkušených instruktorů p. Nevěčného a Řehoře se zdokonalují v pohybu na bruslích, ti méně zkušení dělají první pokusy na ledě za hrazdičkou. Je potěšující sledovat, jaké výrazné pokroky děti dělají každou další minutou tréninku.

Všem doporučujeme navštívit některý z tréninků výše uvedených pánů, kteří se za svůj nadšený přístup, profesionální úroveň a neskutečnou trpělivost jistě dostanou do trenérského nebe.

 .

Husovy stopy

Pokud si někdo myslí, že postava mistra Jana Husa patří k již neaktuálním tématům, mýlí se. O tom se přesvědčili i žáci 2. – 5. ročníku základní školy ve Vojnově Městci. Působivé povídání o Husově životě, jeho přátelích – Jeronýmu Pražském, Štěpánovi z Palče, ale hlavně o jeho odkazu (hodnotách), si pro žáky připravil pan David Loula. Na ukázkových příkladech ze života se děti seznámily s hodnotami jako je například pokora, odpuštění, svoboda, odvaha.

.

Vánoční chystání

Ve středu 7. 12. proběhlo na základní škole již tradiční „Vánoční chystání“. Při něm si děti spolu s rodiči, prarodiči či sourozenci vytvořily tři výrobky (ozdobu na stromeček, andělíčka, hvězdu) a nazdobily perníčky vánočními motivy. Jsme rádi, že jsme prožili příjemné odpoledne a těšíme se na další akci.

.

V úterý 22. 11. plánujeme rodičovské schůzky - konzultace.

.

(Ne)obvyklé plody podzimu

Na základní škole ve Vojnově Městci probíhá výstava (Ne)obvyklé plody podzimu. Žáci i dospělí sem nosí plody, které jsou svým způsobem zajímavé. Můžeme zde nalézt nejen různě vytvarované plody, ale také ty méně známé.

.

První školní den

Prvního září proběhlo na základní škole ve Vojnově Městci slavnostní zahájení nového školního roku, ve kterém bude školu navštěvovat celkem 36 žáků.  Úplně první školní zvonění slyšelo v roli žáka devět nových prvňáčků, kterým předala paní ředitelka Mgr. Šárka Stejskalová a pan starosta Karel Malivánek kufříky se školními potřebami. 

.

V záložce Organizace školního roku naleznete harmonogram pro školní rok 2016-17.

.

Rozvrhy pro školní rok 2016-17 naleznete ZDE.

.

V záložce Kroužky naleznete nabídku kroužků pro školní rok
2016-17.

.

Vyřazení žáků pátého ročníku

Poslední červnové dny jsme se loučili s uplynulým školním rokem. Součástí bylo také rozloučení se s žáky pátého ročníku, s Terezou Vlachovou a Davidem Rykrem. Slavnostní vyřazení proběhlo na úřadu městyse.

Ceremoniál probíhal za účasti rodičů a rodinných příslušníků. Přítomní si poslechli proslov pana starosty, který mimo jiné zavzpomínal na to, jak Terezka a David nastupovali před pěti lety do prvního ročníku. Paní ředitelka, Mgr. Šárka Stejskalová, žákům položila záludné otázky. David s Terkou správně odpověděli, a tak mohli vykročit k cestě k dalšímu vzdělávání. David se bude vzdělávat na základní škole v Krucemburku, Terka uspěla u zkoušek a bude navštěvovat biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou. Další součástí bylo „ošerpování“ a předání dárků od školy a městyse. Přítomní si prohlédli tablo, které je v současné době k vidění ve výloze místního obchodu. Nealkoholickým přípitkem byla oficiální část programu ukončena a následovalo neformální posezení. Davidovi a Terce přejeme nejen během dalšího vzdělávání, ale také v životě, hodně úspěchů a šťastné životní chvíle.

.

Plavání

Od konce dubna se žáci základní školy jezdili učit plavat do bazénu v Hlinsku. Celkem absolvovali deset lekcí, při kterých si osvojili plavecké dovednosti. Prvopočáteční strach byl zažehnán a žáci si naplno užili aktivity spojené s výcvikem. Naučili se různé plavecké styly, zahráli si spoustu her a to s tímto cílem: naučit se plavat. Závěrečné přezkušování všichni absolvovali s velmi dobrými výsledky, ty se pak objevily i na mokrém vysvědčení.

Plavecký výcvik je jen jednou z mnoha složek zakotvených ve školním vzdělávacím programu, díky kterým se děti učí žít aktivně s kladným vztahem k pohybu a sportu. Mezi tyto složky patří také bruslení, které jsme již absolvovali na začátku druhého pololetí na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou.

Plavecký výcvik jako i jiné akce školy byl finančně podpořen městysem, díky tomu bylo všech deset lekcí včetně cest autobusem pro žáky zdarma.

 .

Úspěch základní školy

Na základní škole ve Vojnově Městci se stala výjimečná událost. Žákyně
5. ročníku, Terezka Vlachová, úspěšně splnila přijímací zkoušky na Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a stala se tak vůbec první žákyní v novodobé historii školy, která bude studovat na gymnáziu. Nutno podotknout, že žáci 5. ročníku se vzdělávají na vojnoměstecké škole nově od letošního školního roku. Terezce přejeme úspěšné studium a šťastnou životní dráhu.

 

.

Den tatínků

Ve čtvrtek 23. června jsme potřetí v řadě oslavili den tatínků. Obměněný program se skládal z několika částí. Nejdříve děti své rodiče provedly po škole, ukázaly jim, kde se učí, a zahrály si s nimi přichystané deskové hry. V další části žáci předali tatínkům dárek - vlastnoručně nachystané utopence v nazdobené sklenici, které připravili dopoledne. Vyvrcholením akce byla již tradiční soutěž v hodu vlaštovkou, kde hraje roli nejen zručnost, ale i štěstí. Vždy soutěžil žák s někým dospělým, každý měl dva pokusy. Nejdelší pokusy byly sečteny a vítězové odměněni medailemi a diplomem. Komu se hod vlaštovkou nezdařil, nemusí zoufat, může trénovat, hledat a skládat nejvhodnější model, a třeba se příští rok umístí na stupních vítězů.

.

Do fotogalerie přibyly nové fotky:

Ukončení školního roku 2015/2016

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

Beseda se spisovatelkou 8.6.2016

Výlet 3.6.2016

Dopravní hřiště 13.5.2016

Plavání 2016

.

Školní výlet

Ve čtvrtek 2. června jsme se vydali na výlet do centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Pro děti z 1. a 2. ročníku zde byl připravený program Od rostlinek po zvířátka, pro děti od 3. do 5. ročníků Od kočího po hrnčíře (za historií a řemesly).

Spolu s mladšími žáky jsme si na farmě Eden prohlédli místní zvířátka (a že jich bylo:), zopakovali jsme si, kdo patří do zvířecí rodiny a dověděli se nejen zajímavosti o zvířátkách, ale také kolik péče vyžadují koně a svezli se na nich. Poté jsme navštívili bylinkovou zahrádku a ovocný sad, kde děti rozpoznávaly přírodniny, v babiččině zahrádce nakrmily kozy a prohlédly si domácí zvířátka. Na závěr zdařilého programu, při kterém si děti měly možnost zopakovat, co si zapamatovaly nejen z hodin Prvouky, si každý vytvořil ovečku z česané vlny.

Se staršími žáky jsme vykročili po stopách řemeslné práce. Dozvěděli jsme se to, jak fungovala farma dříve, kdo ji řídil a kdo v ní pracoval. Žáci se seznámili s několika řemesly. Největší úspěch měl asi včelař, do jehož speciálního proskleného včelína jsme mohli nahlédnout. Dále u dětí slavil úspěch mlynář a hrnčíř. Výstupem z prohlídky byla vlastní knížečka doplněná namalovanou obálkou.

Posilněni svačinou jsme se autobusem vydali za dalším dobrodružstvím. Naše cesta mířila do nedaleké vsi Pivonice. Už z dálky byla vidět zřícenina hradu Zubštejn, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Napětí rostlo, podle pověsti je v podhradí ukrytý poklad. Najdeme jej? V lese děti našly starou mapu, po zodpovězení a splnění několika záludných úkolů jsme se vydali ke zřícenině. Nalézt poklad nebylo tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo, nakonec nám pomohl skřítek, který se na malou chvilku u pokladu zjevil. Krásné okolí zříceniny hradu lákalo k badatelským průzkumům, ale i k posezení ve stínu vzrostlých stromů. Každý si našel něco, co se mu na výletě líbilo a na čem se shodly děti z 1. a 2. třídy? Nádherné počasí, jízda na koni, krmení koz a hledání pokladu :-D A teď už hurá domů, podělit se o zážitky s ostatními…

.

Beseda se spisovatelkou

Ve středu 8. června do základní školy ve Vojnově Městci zavítala spisovatelka Jitka Vítová, která žákům přečetla ukázky z vlastní tvorby, například z knihy O Květušce a tesaříkovi. Dále žáky seznámila s procesem tvorby knihy.

Děti poznaly, jak kniha vzniká od nápadu až po tištěnou verzi.A že to není vůbec jednoduchá záležitost! Atraktivní bylo porovnávat pracovní variantu knihya konečnou verzi. Žáci tak mohli ocenit práci ilustrátora a grafika, kteří mají na podobě knihy velký podíl a vliv. Beseda byla doplněna úkoly, při kterých žáci vyhledávali informace v knihách.

Závěr patřil zajímavým dotazům, na které spisovatelka trpělivě odpovídala. Věříme, že i díky této zkušenosti si děti najdou cestu ke knihám a s tím také k příběhům, které je budou doprovázet po celý život.

.

Alternátor – ekotechnické centrum Třebíč

Ve středu 13. dubna jsme se učili hrou v třebíčském vědeckém centru. Na rozdíl od běžných muzeí zde bylo dotýkat se exponátů „přísně přikázáno“. V expozicích ekotechnického centra jsme navštívili program nazvaný Jak se dělá elektřina zaměřený na různé způsoby výroby elektrické energie a její přenos od výroby až do domácnosti. Jak těžké je vyrobit energii si děti mohly vyzkoušet jízdou na kole. V interaktivním energodomečku jsme viděli, kolik stojí energie při používání domácích spotřebičů. Poté jsme navštívili multimediální sál a pomocí nejmodernější projekce se přenesli do vesmíru. V chemické laboratoři jsme zhlédli neobvyklou show plnou pokusů, které pobavily děti i dospělé. Odnesli jsme si zážitek v podobě příjemně stráveného času, který nám utíkal až moc rychle :-) a také nové, užitečné informace.

Fotky naleznete zde.

.

Výprava za bledulemi

Dne 12. dubna jsme se vypravili za bledulemi do národní přírodní rezervace Ransko. Žáci toto místo dobře znají z uplynulých let, ale úkoly, které pro ně pedagogický sbor připravil, byly zcela nové. Tato integrovaná tematická výuka v terénu má mnoho předností: žáci pracují ve skupinách, učí se jeden od druhého, výuka probíhá mimo školní prostředí, je názorná aj.

Nejprve byly děti od prvního do pátého ročníku rozděleny losem do pěti skupin, v každé skupině byl zvolen vedoucí, který vedl ostatní členy. V jednotlivých družstvech žáci vypracovali celkem devatenáct úkolů, které byly na šesti pracovních listech. Úkoly odpovídaly výpravě a místům po přírodní rezervaci. Tematicky integrovaná výuka spočívá v tom, že v ní nejsou předměty rozděleny po jednotlivých hodinách, ale je zde vytvořen blok, který obsahuje několik předmětů, vše je spojeno tématem. Žáci tedy zpracovali úkoly z prvouky, přírodovědy, vlastivědy, matematiky, českého jazyka, dopravní výchovy, výtvarné výchovy, které spojovalo téma „bledule“.

Vyhodnocení proběhlo ve škole. Vedoucí skupin zhodnotili práci jednotlivých členů svého týmu a při zpětné vazbě celkově ohodnotili výpravu za bledulemi. Všechny skupiny byly po zásluze odměněny.

Ukázka básně, kterou složila jedna ze skupin při výpravě za bledulemi:
Bledule jsou bílé,
mají rády teplé chvíle.
Jsou to pěkné květinky,
mají hezké sukýnky.
V lese tancují,
na babu si hrají.
Jsou to krásky bílé
a jsou velmi milé.

Fotky naleznete zde.

.

Vzdělávací program o prevenci úrazů a zdravém životním stylu

Na konci dubna proběhl v Základní škole Vojnův Městec vzdělávací program o prevenci úrazů, první pomoci a zdravém životním stylu realizovaný Zdravotním ústavem v Jihlavě. Program byl rozdělen na dvě části. V první části žáci ve skupinách vymýšleli, jaké nástrahy je mohou potkat venku, doma, ve škole a jak jim předcházet. Součástí také byla soutěž „Riskuj bezpečně“, ve které se hravou formou ukázalo, kolik si toho děti zapamatovaly. Druhá část byla věnovaná první pomoci, žáci si při ní vyzkoušeli i umělé dýchání.

Fotky naleznete zde.

.

Srdečně vás zveme na besídku ke Dni matek, která se bude konat ve čtvrtek 12. května v 15 hodin.

Pozvanka_mala

.

Letem světem EU

V březnu proběhla na vojnoměstecké škole přednáška o Evropské unii. Během přednášky byli žáci seznámeni se základními informacemi o tomto společenství, jeho symbolech a o zemích, které unii tvoří. Součástí přednášky bylo také video o vzniku evropské demokracie.

.

Do fotogalerie přibyly nové fotky:

Vzdělávací program o prevenci úrazů a zdravém životním stylu

Kronika vojnoměsteckých čápů - vyhlášení tipovací soutěže

Návštěva knihovny ve Vojnově Městci

Alternátor Třebíč

Exkurze na bledule

Přednáška o EU

.

Tento týden (2. - 6. května) máte poslední šanci přinést usušenou pomerančovou a citrónovou kůru. 

.

Sběr bylin

Letos budeme sbírat tyto druhy léčivých bylin: bez černý květ, bříza list, hloh květ, hluchavka květ, kontryhel nať, kopřiva list, malina list, pampeliška list, podběl květ, sedmikráska květ. Výtěžek použijeme jako obvykle na hrazení dopravy na školní výlet, případně exkurse.

Akce probíhá formou soutěže, je dobrovolná. Množství odevzdaných bylin budeme násobit koeficientem ceny (Seznam-bylin-2016). Nejlepší sběrači obdrží odměnu.

Do 2. 5. 2016 ještě sbíráme citrónovou a pomerančovou kůru.

.

V kolonce Organizace školního roku/Rozvrhy můžete nalézt aktualizované rozvrhy v době plavání (od 26.4.).

-

Na základě konzultace s hygienickou stanicí a schválení zřizovatelem bude škola z důvodu vysoké nemocnosti dětí uzavřena ve dnech
21., 22.
 a 23. 3.2016.

V provozu nebude ani školní družina. Obědy byly dětem odhlášeny.

Mgr. Šárka Stejskalová, řed. školy

-

Vzdělávací program o Salvadoru

V pondělí 7. 3. k nám zavítala Zlatka Pospíchalová, která pro nás dříve připravila vzdělávací program o Peru a která také za práci o této zemi (Lingvistické kontakty v Pouzu) získala prestižní studentské ocenění – Iberoamerická cena. Tentokrát dětem přiblížila zemi Salvador, která se nachází ve Střední Americe. V tomto státě Zlatka Pospíchalová strávila dva týdny, ve kterých mimo jiné připravovala programy pro salvadorské děti. V těchto programech se také objevily otázky, které si připravili žáci z vojnoměstecké školy.

Během programu děti na tyto otázky získaly odpovědi a dozvěděly se i mnoho dalších zajímavých informací, které mohly porovnat s Českou republikou. Salvador je například zhruba čtyřikrát menší než Česká republika a žije v něm dvakrát méně obyvatel než u nás. V celé zemi se platí dolary, které žáci během programu mohli vidět. Ve školách nosí salvadorské děti uniformy, a to hlavně z toho důvodu, aby nebyly patrné společenské rozdíly. Škola je zde rozdělena na dva časové úseky z důvodu velkého počtu žáků: do dvanácti hodin chodí do školy malé děti, od dvanácti zase starší děti.

Vojnoměstečtí žáci se také seznámili s národními pokrmy Salvadoru, například s ořechy kešu, cukrovou třtinou a ojushte („zázračná rostlina“, která je součástí mnoha pokrmů). Žáci také mohli na videu shlédnout autentický „taneček šermování“ (Moros y cristianos) a tanec jaguára a jelena, který salvadorské děti pro ně předvedly. Do těchto tanců se promítly historické vlivy, například vliv křesťanů a Maurů (muslimové).

Žákům se velice líbilo povídání o původních obyvatelích (Mayové). Dozvěděli se o mayských stavbách (Tazumal), jak se hrála hra Pelota, jaké znamení jsou v mayském kalendáři aj.

Na konci programu byli žáci prověřeni didaktickým testem, ve kterém se ukázalo, že program byl prospěšný a splnil očekávané cíle.

Příští zemí, do které se Zlatka Pospíchalová chystá, je Španělsko. Byli bychom rádi, kdyby nám i tuto zemi představila.

Co se chtěly děti dozvědět o Salvadoru:
Kolik měsíců v roce máte školu?
Jak často máte prázdniny?
Učíte se nějaký cizí jazyk?
Co se učíte?
Zpíváte ve škole?
Kolik vás chodí do jedné třídy?
Chodíte se učit ven?
V kolika letech začínáte chodit do školy? Kdy končíte?
Jezdíte na kole?
Jaké máte hračky?
Jaké je vaše typické jídlo?
Máte domácí mazlíčky?
Máte prezidenta?
Je u vás nějaké roční období, na které se těšíte?
Máte lesy?
Máte u vás palmy?
Máte teplo nebo zimu?

.

Do fotogalerie byly vloženy fotky z přednášky o Salvadoru.

-

Jak bydlí ptáci

Ve středu 2. března přijala pozvání do naší školy ornitoložka Mgr. Jana Kristianová, která pracuje na Správě CHKO Žďárské vrchy. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy leží na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy.

Slečna Kristianová si pro žáky připravila poutavé a zajímavé povídání, které bylo doplněno velice zdařilou prezentací ze života ptáků. Podívali jsme se do města Žďáru, ale i do lesa, na pole a k řece Svratce.
Hnízda ptáků se nejlépe pozorují v zimě. Zjistili jsme, z čeho se hnízda staví a jak vypadají uvnitř. Viděli jsme, kteří ptáci hnízdí v dutinách stromů a jak se takové stromy označují, aby je lesníci nekáceli, nebo proč se na kmeny stromů dává linoleum. Dověděli jsme se, proč mláďata čápa bílého leží v hnízdě jako mrtvá, co dělat, když najdeme malého ptáčka, a další zajímavosti.

V únoru nám šikovný prvňáček Vojta přinesl budku pro ptáčky, kterou vyráběl společně s dědečkem. Jsme zvědaví, jestli se v ní nějaký ptáček „zabydlí“ a moc děkujeme za pěkný nápad.

Fotky: Jak bydlí ptáci

.

Hasičské cvičení

V únoru proběhl na Základní škole Vojnův Městec požární poplach a hasičské cvičení. Po příjezdu hasičského automobilu místní hasiči v kyslíkových maskách roztáhli hadice až do prvního patra budovy školy a uhasili pomyslný požár. Předvedli žákům evakuaci zraněné osoby a poskytli první pomoc.

V druhé části probíhala beseda s velitelem hasičů - panem Markem. Dětem byla předvedena hasičská výstroj (helma, uniformy, hasičský přístroj, vybavení pro první pomoc aj.). Velitel trpělivě odpovídal na četné zvídavé dotazy žáků. Děti se tak dozvěděly mnoho odborných informací, ale také zajímavosti z jednotlivých zásahů místního sboru.

Beseda pokračovala ukázkou hasičského automobilu a jeho vybavením. Děti si aktivně vyzkoušely fungování hasičské stříkačky. Od přítomného starosty městysu se také dozvěděly o záměru vytvoření družstva mladých hasičů a o účast v něm projevily nadšený zájem.

Fotky: Hasičské cvičení

.

V záložce Organizace školního roku/Akce nyní naleznete nejbližší plánované akce.

.

Naše škola se zapojila do soutěže s Bovysem (ovoce a zelenina do škol). Odkaz na soutěžní fotku naleznete zde.

.

Do fotogalerie byly vloženy nové fotky:

Superfarmář 2016 (vyhlášení nejlepších hráčů)  

Sbor dobrovolných hasičů 2016 (hasičské cvičení a přednáška přímo ve škole)

Husovy stopy (přednáška o životě a odkazu mistra Jana Husa)

Recitační soutěž (vyhlášení nejlepších recitátorů)

 .

Přednáška o Africe

Dne 14. 1. proběhla na naší škole přednáška o Africe s cestovatelem Janem Vařekou. Jan Vařeka procestoval a poznal různé kouty Afriky, se svými zkušenostmi a zážitky se podělil s žáky. Přednáška byla rozdělena do dvou částí.

V první části pan Vařeka žáky seznámil prostřednictvím prezentace se základními informacemi o některých afrických státech. Zaměřil se také na to, aby dětem přiblížil životní podmínky a životní styl místních obyvatel. Děti se tak například dozvěděly, že škola a vzdělávání není samozřejmostí a není přístupné všem (velké procento negramotných, jedna učebnice pro několik desítek dětí, dlouhá vzdálenost od bydliště ke škole apod.). Tato část přednášky byla také doplněna názornými materiály (pasy, mapy, knihy, bankovky).

Co si žáci zapamatovali, prověřily kvízy. Velmi atraktivní byl pro děti kvíz, kdy přiřazovaly ke zvukům zvířat jejich názvy. Zajímavá byla také zmínka o výstupu na nejvyšší horu afrického kontinentu – při stoupání na její vrchol existuje několik možných cest. Jedna z nich nese název „coca-cola“ cesta – při ní si mohou nadšenci starší 10 let koupit, jak název napovídá, Coca-Colu a občerstvení známé spíše z americké kultury.
V druhé části přednášky si děti poslechly nejprve v anglickém znění úryvek z knihy Facing the lion (Tváří v tvář lvovi), poté jeho český překlad. Příběh knihy vypráví o střetech lidí (Masajové – kočovný kmen v Keni a Tanzanii) s přírodou a lvy.

Přednáška o Africe nebyla jedinou akcí tohoto školního roku, při které se žáci seznámili s cizokrajnými místy – na podzim proběhla přednáška o Peru (jihoamerický stát) a na březen je naplánovaná přednáška o Salvadoru (středoamerický stát).

Přednáška o Africe

.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Zapis-do-1-rocniku-2016-oznameni-vysledku 

Pozvanka-k-zapisu-2016

Zadost-o-prijeti-2016-17

Zapisni-list-2016-17_2

Kriteria-zapis-do-1-roc-2016-17

Kuliferdovo-desatero-budouciho-skolaka

.

Vánoční putování
Předvánoční čas ve škole začal vánočním chystáním. Děti společně s rodiči i prarodiči tvořili a vyráběli. Všichni se moc snažili, a tak si každý mohl odnést svíčku z včelího vosku, rybičku z papíru, svícen i vystřihovánku do okna.

Adventní čas patřil přípravě besídky s mikulášskou a zimní tematikou a také oblíbenému Nicnedělání :-) Děti připravily pozvánky a napekly cukroví. U šálku kávy nebo čaje byl čas k zastavení, povídání a hlavně příjemnému a zaslouženému nicnedělání.

V pátek 18. prosince jsme navštívili vánoční výstavu v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Vánoční výstava na Tvrzi byla věnována vzpomínce na 50. a 60. léta 20. století. Děti nahlédly do domácností svých prarodičů a připomněly si tradiční vánoční zvyky. Pod stromečkem v obývacím pokoji našly dobové dárky pro malé i velké. Atraktivní pro žáky byly také hry v dobovém dětském pokoji, které si mohly vyzkoušet.

Poté jsme se vydali na výstavu betlémů v kapli sv. Barbory. K vidění byly betlémy papírové, dřevěné, z perníku, ovčího rouna, keramiky, kukuřičného šustí a jiných materiálů. Děti nejvíce zaujal betlém z lega s pohyblivými zvířátky. Poslední zastávka byla na náměstí, kde jsme si prohlédli vánočně ozdobený strom a slámový betlém v životní velikosti.
V pondělí 21. prosince nás, v rámci akce Vojnův Městec čte dětem, navštívil pan farář a připomněl dětem příběh o tom, co se stalo v Betlémě. 
Poslední školní den kalendářního roku patřil zpívání koled a vánoční nadílce ve třídách a ve školní družině.

Dobu vánoční jsme zakončili příchodem tří králů ve středu 6. ledna, kdy nás, nejen se třemi králi, navštívila paní Rykrová. Pro děti měla připravené poutavé povídání o tom, co se stalo v Betlémě. Děti si měly možnost prohlédnout ručně vyráběné loutky a do příběhu se zapojit. Děkujeme za pěkné povídání.

Vánoční výstava

Vánoční Nicnedělání 

Vánoční čtení

 

.

Ve fotogalerii můžete najít fotky z bruslení a přednášky o Africe:

Bruslení

Přednáška o Africe

.

Do fotogalerie byly vloženy fotky z předvánočních akcí (Vánoční výstava v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou, Nicnedělání, vánoční čtení s panem farářem):

Vánoční výstava

Vánoční Nicnedělání 

Vánoční čtení

.

Předběžný přehled plánovaných akcí:

24. 11. – výstava Nové Město 3. – 5. r.

25. 11. dopol. - fotografování  

26. 11. 2015 od 14.00 do 16.00 – vánoční chystání      

28. 11. ve 14.00 – vítání občánků    

30. 11. divadlo ve školce 1., 2. r.

3. 12. od 15.00 - vystoupení dětí

4. 12. dopoledne mikulášská nadílka    

9. 12. v 18.00 – Česko zpívá koledy

17. 12. od 14.00 do 16.00 - vánoční nicnedělání

.

Vážení rodiče, zveme vás na schůzku, která se bude konat v pondělí 23. 11. 2015 od 15.00 h.  Na programu budou organizační záležitosti, prospěch, chování a v případě vašeho zájmu individuální pohovory. Dále se budete moci seznámit s fungováním interaktivní tabule.

.

Dental Prevention

V pondělí 9. listopadu 2015 navštívily základní školu studentky Zubního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně s programem „Zubní prevence“.

Program byl zaměřený na zlepšování ústní hygieny u dětí.

Aneta a Klára seznámily děti s Oskarem, modelem sloužícím k nácviku správného čištění zubů.

Postupným promítáním obrázků na interaktivní tabuli děti sledovaly působení bacilů na zdravé zuby a vznik zubního kazu, řešily problémové otázky týkající se čištění zubů a zdravého stravování. Velký zájem vzbudilo správné používání zubního kartáčku a (ne)důležitost zubní pasty.

Potom si děti čištění zubů nacvičovaly prakticky. Velice zajímavá byla „kouzelná voda“, kdy děti po nanesení barviva na zuby v zrcátku poznaly, jestli si zuby vyčistily dobře.

Závěr patřil opakování a dotazům. Děti slíbily, že se budou o zuby pečlivě starat, protože čistý zoubek bez bacilu se nám nezkazí:-)

.

Článek o přednášce o Peru bude otištěn v pondělním vydání Žďárského deníku ve čtenářské rubrice U nás doma (9. 11. 2015).

Náhled: Vy_zdar_nsa_unasdoma_8

 

.

Přednáška o Peru

V pondělí 12. 10. proběhla na základní škole ve Vojnově Městci přednáška o Peru. Přednášející – Zlatka Pospíchalová, která v této jihoamerické zemi strávila několik měsíců, žákům poutavě předala zajímavé informace. Žáci se v první části přednášky například dozvěděli, že se v Peru nemluví persky, slovensky, ani americky (jak nejmenovaní žáci konstatovali), nýbrž španělsky; že přednáška o Peru, nebude přednáška o opeře, ale o státu na americkém kontinentě; že i z vlny lamy může vzniknout pěkný svetr aj. Žáci si také mohli zahrát na hudební nástroj cajón (čti kachón).

V druhé části přednášky děti aktivně ve skupinách vymýšlely hypotézy týkající se vzniků obrazců na planině Nazca a také se jednotlivé obrazce snažily pojmenovat. Kdyby se této přednášky zúčastnili odborníci na tuto problematiku, určitě by žasli nad kreativitou žáků. Některé postřehy a nápady byly při nejmenším pozoruhodné (a někdy i velmi logické). Největší úspěch slavila asi hypotéza o mimozemšťanech.

Při zpětné vazbě žáci hodnotili přednášku velmi pozitivně a ukázalo se, že si spoustu informací nenásilným a poutavým způsobem osvojili.

Mgr. Jiří Marek

Fotografie v záložce FOTO.

.

Kroužek německého jazyku v tomto pololetí bohužel nebude.

.

.

Dětské dopravní hřiště

Ve čtvrtek 8. října 2015 jsme navštívili dětské dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou.
Měli jsme jedinečnou příležitost otestovat si, jak jsme na tom se znalostmi pravidel silničního provozu. Cestou autobusem jsme se učili správnému chování v dopravním prostředku. 
V učebně jsme si zopakovali dopravní značky a pravidla pohybu na pozemních komunikacích. 
Žáci si připomněli, kdo je chodec, vybavení správného cyklisty, jak si správně nasadit a upravit cyklistickou přilbu, ale i důležitost bezpečnostních prvků, které mohou zmírnit následky nepředvídatelných událostí. 
Jako cyklisté a chodci jsme se snažili vyvarovat všem nástrahám, které na nás v běžném silničním provozu čekají. A že jich není málo, jsme se přesvědčili i na hřišti, kde jsme si vyzkoušeli nejen jízdu po klasických cvičných silnicích a křižovatkách, ale třeba i jízdu po kruhovém objezdu 
a železničním přejezdu. Nezbývá než doufat, že si děti uvědomí, jak moc důležité je pravidla silničního provozu znát.

Projekt Prevence dětských úrazů ve vojnoměstecké škole

Krásnou, zajímavou a poučnou akci prožily děti vojnoměstecké a škrdlovické školy. Jejich kantorky je přihlásily do projektu, jehož realizaci zajistil Oblastní spolek Českého červeného kříže v čele s paní Irenou Polednovou. Žáci si na pěti stanovištích procvičili první pomoc při úrazech, poučili se o nástrahách, které na ně mohou číhat doma i venku, a rozšířili si své znalosti v oblasti nebezpečnosti drog. Největší úspěch měly „opilecké brýle“, které simulují stav po větší konzumaci alkoholu. Náhodní kolemjdoucí (brýle se zkoušely venku na náměstí) jistě mají o čem přemýšlet.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pěti erudovaným a trpělivým lektorkám a lektorům, kteří děti v doprovodu pedagogů zabavili a vzdělali.

Za pedagogický kolektiv Mgr. Šárka Stejskalová

Upozornění

Za příznivého počasí mohou hodiny tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a praktických činností probíhat venku. Prosíme, dávejte dětem vhodné oblečení a obuv (mohou si nechávat ve škole).

Kronika městeckých čápů

Zapisovat každý den počasí je sice prima, ale časem tahle aktivita zevšední. Abychom si každodenní rituál zpestřili, začali jsme psát Kroniku městeckých čápů. Každý den jsme pozorovali, co dělají a pečlivě zaznamenávali. Jenže než jsme se k tomu dostali! Letos si ti velcí bílí ptáci dali s příletem na čas. O to více jsme se na ně těšili a pak netrpělivě čekali, kolik vyvedou mláďat. Všichni prvňáci a třeťáci měli svůj typ. Oni byli hlavní pozorovatelé, protože z oken třídy se dívali přímo na hnízdo. Jenže do prázdnin se vykouknutí mláďat nedočkali. Nyní už bedliví strážci čapí rodinky ví, že vítězi typování se stali ti, kdo hádali jedno mládě. Výherci jsou dva a mohu se těšit na odměnu hned první školní den.

Recyklohraní

Jako na mnoha jiných školách i ve Vojnově Městci probíhá během školního roku mnoho projektů. Jedním z tradičních a dlouholetých je Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci této aktivity plníme úkoly ve škole i v přírodě. Tento program si rozšiřujeme i dalšími činnostmi v oblasti ekologické výchovy. Za body nasbírané v tomto programu škola zadarmo získala nejen pěkné nádoby na tříděný odpad, ale pořídila i drobné dárky pro všechny děti.

 

 

 

Zazvonil školní zvonek a prázdninám byl konec . . .

. . . na slavnostním zahájení nového školního roku 2015/2016

jsme se 1. září sešli v hojném počtu. Paní ředitelka přivítala

6 prvňáčků. Žáčkům přišel popřát také pan starosta městysu

Vojnův Městec s krásnými dárky.

Na děti ve škole čekalo překvapení v podobě nové třídy,

ve které se letos budou učit kamarádi ze 4. a 5. třídy.

Všem dětem přejeme hodně trpělivosti, chuť učit se a objevovat

nové a radost z poznaného, ať úspěšně zvládnou školní rok.

Mgr. Lenka Ježová

 

Zahájení školního roku 

Všichni žáci a rodiče žáků 1. ročníku jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení školního roku 2015-2016, které se uskuteční v úterý 1. září v 8.00 hodin v budově školy. Předpokládaná doba ukončení je v 9.30 h. Dohled nad žáky ráno zajištěn od 6.30 h. Tento den není v provozu školní družina, škola nezajišťuje stravování.

Při zápisu do první třídy si budoucí prvňáci ve školní družině zkusili práci s keramickou hlínou a zhotovili si přívěšky ve tvaru zvířátek. Teď se mohou těšit na hotové vypálené výrobky, které na ně 1. září budou čekat.

S sebou - tašku na obdržené věci, žáci 2. - 5. ročníku též psací potřeby.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

Od 2. září se učíme od 7.30 h.  

Prvňák – šikulka

 1. Zná svoje jméno a příjmení.
 2. Zná jména a příjmení svých rodičů a sourozenců.
 3. Zná svoji adresu a trefí domů např. ze školky.
 4. Naučí se přednést básničku nebo říkanku.
 5. Rytmicky vytleská slovo, slovní spojení, krátkou větu.
 6. Pojmenuje osoby, zvířata, věci ve svém okolí a vyjádří se o nich.
 7. Vypravuje souvisle krátký zážitek, příběh, příhodu nebo pohádku.
 8. Komunikuje – umí požádat, poděkovat, vysvětlit.
 9. Umí se samostatně svléknout, obléknout, přezout, zaváže si boty.
 10. Má správné hygienické návyky (mytí rukou, používání toalety, smrkání, stolování).
 11. Uklidí a srovná si svoje věci (hračky, oblečení, obuv, školní pomůcky).
 12. Bez počítání určí počet prvků 1 – 5.
 13. Napočítá od 1 do 10.
 14. Pojmenuje a rozliší čtverec, kruh, trojúhelník a obdelník.
 15. Rozliší a pojmenuje cca 10 barev.
 16. Běhá, poskakuje, skáče, překoná překážku, hází a chytá míč, udrží rovnováhu.
 17. Manipuluje s drobnými předměty (skládá, staví, rovná, stříhá, navléká …).
 18. Nakreslí lidskou postavu s detaily.
 19. Napodobí jednoduchý tvar (písmeno, číslici, sestavu teček …).
 20. Respektuje a plní jednoduché příkazy a úkoly.

.

Slavnostní  ukončení školního roku 2014-15

Po pestrém červnovém programu jsme školní rok 2014-15 netradičně zakončili již ve středu 24. 6. 2015 z důvodu plánovaných stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že ne všem dospělým (narozdíl od žáků) vyhovovalo toto předčasné ukončení, zachovali jsme provoz školní družiny se zajímavým programem až do 30. 6. 2015, abychom rodičům nepřidělali starosti, kam s dětmi.

Samotné rozloučení se školou obnášelo předání diplomů a drobných cen oceněným žákům a žákyním, kteří byli úspěšní v soutěžích. Ceny předal pan starosta Karel Malivánek, který děti také za celoroční snahu odměnil drobnými sladkostmi a připomenul jim vhodné chování o prázninách, aby děti odpočinuté a ve zdraví mohly v září znovu nastoupit do školy.  

Po společné části se děti přesunuly do svých tříd, kde jim třídní učitelky rozdaly vysvědčení s pochvalou za dobré výsledky a patřičním povzbuzením do budoucna.

.

.

.

Lesni-pedagogika-26-5-2015 

V úterý 26. 5. pojedeme na výchovně vzdělávací akci lesní pedagogika do areálu Rudné doly. Odjezd autobusem v 7.30 h. Sraz ve škole v 7.20 h. Návrat kolem 12.30 h., oběd v MŠ dohodnut. Nutné vhodné oblečení a obuv do lesa (i za nepříznivého počasí – pláštěnka), dále svačinu, pití, papírové kapesníky. Jízdné hradí pořadatel.

Pozor odpadá tedy kroužek míčových her.

V úterý 19. 5. si pojedeme na dopravní hřiště do Žďáru nad Sázavou zopakovat pravidla silničního provozu. Odchod od školy je v 6.50 hod, pojedeme linkovým autobusem a návrat je v 11.35 hod. Poté následuje oběd a pobyt v ŠD. S sebou si vezměte vhodné oblečení, obutí, přezůvky, svačinu, pití, cykl. přilbu a kapesné.

Prosím, pošlete 28 Kč na cestovné.

.

Dotaznik-spokoj-rodicu-2015-vyhodnoceni

.

Navrhněte jméno lípy

Hledáme jméno pro lípu, kterou děti s hasiči v pátek zasadili v rámci oslav 70. výročí konce války. Své návrhy (podepsané, abychom mohli odměnit vítěze) můžete vhazovat do schránky ve škole nebo zaslat emailem na zsvmestec@gmail.com.

Děkuji všem dětem, které při této příležitosti zazpívaly a rodičům, kteří jim umožnili se této akce zúčastnit.

Mgr. Šárka Stejskalová

.

Prosím, věnujte pozornost informaci v záložce Kroužky.

.

19. 5.  2015 pojedeme na dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou.

.

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 v 15.00 h. zveme všechny na vystoupení nejen pro maminky.

.

V úterý 12. 5. 2015 se budeme fotografovat.

.

Od pondělí 11. 5. 2015 se vracíme se k původnímu rozvrhu, protože nám skončilo plavání. V úterý tedy bude i kroužek míčových her.

.

Pozvanka-70-let

.

Carodejnice

.

Na nové fotografie se můžete podívat v záložce Foto/Plavání 2015.

.

Velikonoční nicnedělání

Děkuji všem maminkám a babičkám a jednomu statečnému dědečkovi, že přišli na naše Velikonoční nicnedělání.  Děti byly spokojené, že se mohly pochlubit vlastnoručně napečeným cukrovím, perníčky, perníkem, bábovkou a vyrobenými jednohubkami s pomazánkou. Recepty jsme měli od pejska a kočičky, technologické postupy podle Pata a Mata.

Děkuji všem, kdo pomáhali a  připravovali, dobré duši p. Chroustové za vylepšení kulturního prostředí a klidný a plynulý průběh.  Pochvalu zaslouží všichni stateční, kteří se nebáli vyjádřit do diktafonu Českého rozhlasu, který nás při akci „přepadl“ a natočil z Velikonočního nicnedělání reportáž (záznam máme slíbený).

Milé reakce jsou povzbuzením pro naši další činnost.

Přeji všem hezké Velikonoce.

Š. Stejskalová

Fotografie najdete v záložce Foto/Velikonoční nicnedělání 2015 + rozhlas.

.

Ve středu 1. 4. od 14.00 do 16.00 hodin se uskuteční

VELIKONOČNÍ NICNEDĚLÁNÍ,

na kterém nebudete dělat nic, jen si povídat, odpočívat, pít kávu nebo čaj a pochutnávat si na dobrotách, které  pro vás připravíme.

.

Nové fotografie z VELIKONOČNÍHO CHYSTÁNÍ najdete v záložce Foto/Velikonoční chystání 2015

.

Seznam dalších plánovaných akcí najdete v záložce Kalendář akcí.

Nové fotografie najdete nyní nově také v záložce školní družina/foto.

.

Velikonoční chystání

Zveme všechny na tradiční VELIKONOČNÍ CHYSTÁNÍ, které proběhne v naší škole ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin. Na programu bude jako obvykle výroba drobných ozdobných předmětů a pletení pomlázek.

Srdečně zveme.

P.S. Ve středu 1. 4. se uskuteční VELIKONOČNÍ NICNEDĚLÁNÍ, na kterém nebudete dělat nic, jen si povídat, odpočívat, pít kávu nebo čaj a pochutnávat si na dobrotách, které  pro vás připravíme.

Sběr papíru

Ve středu 4. 3. 2015 ráno bude před ZŠ přistaven kontejner na papír. Odvoz je plánován na pátek kolem poledne. Děkujeme, že se zapojíte. Výtěžek ze sběru bude použit na uhrazení školního výletu.

.

Odhlašování obědů - předání informace

Předáváme informaci ze školní jídelny z mateřské školy:

Vzhledem k tomu, že školka má technické problémy s pevnou linkou, používejte, prosím, pro odhlašování a přihlašování tel. číslo 739451326.

.

Informace o plaveckém výcviku

Plavecká výuka žáků 1. - 4. ročníku proběhne vždy v úterý ve dnech 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4. a 5. 5. (10 lekcí) jako povinná součást výuky Tv. Plavecký výcvik i doprava do bazénu v Hlinsku bude zdarma. Část je hrazena ze státních prostředků, část z peněz poskytnutých městysem.

Do bazénu budeme odjíždět v 9,40 hod., návrat je plánován na 12,35 hod., poté půjdeme na oběd, provoz školní družiny bude pokračovat jako obvykle.

Žáci, kteří se plavání nezúčastní, budou v bazénu přihlížet výcviku nebo je můžete osobně vyzvednout v době odjezdu. V den plavání bude výuka začínat již v 7 hod., pro žáky 1. roč. v 7,45 hod.

Potřeby na plavání: plavky, 2 ručníky, mýdlo nebo sprchový gel.    

Pozor - změna rozvrhu: Rozvrhy-plavani-2015

.

19. 2. 2015 - beseda s p. Čejkou z CHKO.

.

V týdnu od 16. do 20. 2. máme na naší škole praktikantku.

.

Ve složce Foto - nové fotografie, tentokrát stavění sněhuláků a zápis do 1. ročníku.

.

Zápis

Letošního zápisu do 1. ročníku školního roku 2015/2016 se zúčastnilo 9 dětí. Děti přišly i s rodiči, kteří za ně vyplnili dotazníky a důležité informace. Budoucí prvňáčci si připravili básničku nebo písničku a potom prošli různými úkoly. Ukázali, jak jsou manuálně zruční, jak umí barvy, geometrické tvary, počítat nebo znát číslice do 5, pojmenovat zvířata, správnou výslovnost nebo namalovat svého kamaráda ze školky. Za své snažení byli odměněni dárečkem a upomínkovým listem. Při zápisu dostali cenné rady i rodiče. Při povídání s dětmi jsme se dozvěděli, že se na školu těší, mají už připravené aktovky a penály. I my se na vás těšíme.           

Mgr. Věr Štouračová

.

Vážení rodiče, upozorňujeme, že kroužky budou probíhat pouze v případě, že bude přítomno 5 a více dětí. Jinak budou děti zůstávat ve školní družině. Děkujeme za pochopení.

.

OD pololetí dochází z provozních důvodů k drobným změnám rozvrhu - viz stránka Organizace školního roku/rozvrhy. Další změna rozvrhu nás čeká v souvislosti s plaveckou výukou v březnu.

.

Ve škole se objevily vši, prosím, prohlédněte dětem vlasy.

.

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 12. 2. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin. Prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

.

Ve složce Foto najdete nové fotografie z divadelního představení Zvířátka a loupežníci. S pohádkou nás navštívil Honza Hrubec. Rádi ho pozveme znovu. Vystoupení bylo moc pěkné, děti si užili třičtvrtěhodinku smíchu. 

Po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Štouračové ji bude zastupovat Mgr. Svobodová, úvazek paní Svobodové převezme Mgr. Vaňáč. Kroužky dočasně povede Bc. Mazánková. Paní učitelce přejeme brzké uzdravení.

Ve složce Kontakty najdete nová tel. čísla na pracovnice školy.

Ve složce Foto jsou nové fotografie z akcí. Podívejte se!

Na pátek 19. 12.  si děti mohou přinést cukroví a pokud chtějí, tak drobné dárečky pro kamarády a kamarádky. Nepotřebují učení, jen svačinu, penál.

Vážení rodiče prvňáčků,

prosím, najděte si o Vánocích pár chvilek, kdy s dětmi zopakujete čtení (Slabikář do str. 23), počítání do 9. Na procvičování psaní děti dostaly listy. Jsou dobrovolné. Po Vánocích celou složku vraťte zpátky do školy (popsané i nepopsané). Prosím dbejte na správně držení tužky.

Pozvánka

Vážení rodiče a prarodiče a všichni zájemci,

Vánoce jsou za dveřmi a my vás zveme

ve čtvrtek 18. 12. 2014 na

VÁNOČNÍ  NICNEDĚLÁNÍ

od 14 – 16 hod. ve školní družině.

Přijďte ochutnat cukroví, které děti ve škole napekly, posedět a popovídat si.

.

 

V převánočním týdnu od 15. do 19. 12. odpadají všechny kroužky.         V případě potřeby děti mohou zůstat v družině.

 

12. 12. 2014 - Vánoční chystání - 14.00 - 16.00 hodin

 

10. 12. 2014 - Česko zpívá koledy - v 18.00 u kostela

 

Návštěva výstavy

Dne 13. 11. 2014 navštívili žáci 3. a 4. třídy ZŠ Vojnův Městec interaktivní vzdělávací výstavu s názvem Fyzika hrou ve Žďáře nad Sázavou, jejímž autorem je Ing. Vítězslav Prokop. Kluci i holky se zde velice názornou a srozumitelnou formou seznámili s některými základními fyzikálními jevy, např. magnetismem, elektromagnetickou indukcí, optickými jevy, atmosferickým tlakem. Také si vyzkoušeli, jak funguje Gaussovo dělo nebo magnetická levitace. Asi největším zážitkem byla plazmová koule či potrubní pošta z hadice a vysavače. Děti si vše mohly samy vyzkoušet a výstavu si velice užili.

Reakce žáků: „Výstava byla velmi zajímavá, nejvíc se mi líbila plazmová koule, při doteku jsme viděli výboje podobné blesku. Když jsme ke kouli přiblížili žárovku, sama svítila.“

                                                                        Mgr. Eva Janáčková

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 9.00 hodin proběhne vánoční fotografování dětí pro přihlášené děti ze školy, ale i další zájemce. Pokud máte o fotografování zájem, prosím, nahlaste počet dětí ve škole. Paní fotografka jistě vyfotí všechny děti, které přijdou, ale včasné přihlášení nám usnadní organizaci. Kolekce fotografií - 4ks fotografií ve formátu 13x18cm za cenu 160,-Kč. Pokud by měl někdo zájem o více fotografií, tak je lze přiobjednat na místě. 1ks přiobjednané fotografie formátu 13x18cm za 25,-Kč.                                                                    Těšíme se na vás.

Upozorňujeme, že ve středu 12. 11. 2014 bude škola uzavřena již ve 13.00 hodin. Otevřeno bude pouze při návratu dětí školní družiny z divadla a po návratu dětí z pětiboje, aby si mohly vzít věci.

Na den 19. 11. 2014 vyhlašuji ředitelské volno. Nepůjde elektřina a z tohoto důvodu odpadá veškeré vyučování, v provozu není ani školní družina.

Mgr. Šárka Stejskalová, řed. školy

 

 

UŽ PROBĚHLO

23. 10. 2014 v 15.00 hodin se uskuteční vystoupení dětí (ve staročeském duchu), na které přijde i p. Arnoldová, takže kdo bude chtít, může se s ní rozloučit.

Text do Novinek

Školní rok 2014-15  jsme zahájili svižně. 1. září děti přivítal personál školy a pan starosta Karel Malivánek. Děti si odnesly tolik dárků, že je ani nemohly pobrat. Nikdo nebrečel, zato úsměvů bylo spousta. 

Prvňáci budou mít na památku také fotografie ze školní lavice. 

Už 13. září jsme se všemi dětmi navštívili dopravní hřiště ve Žďáru n. S., kde si děti prohloubily znalosti dopravních předpisů a prověřily své dovednosti v praxi na kolech a koloběžkách, méně odvážní jako chodci. Nabyté vědomosti budou jistě prospěšné.

 Zahájili jsme účast v celoročních projektech „Mléko a ovoce do škol“, kdy rodiče dětí mají možnost objednávat mléčné výrobky za dotované ceny a ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové výrobky dostávají děti 1x týdně zdarma.

 Po celý rok se také budeme věnovat projektu recyklohraní, ve kterém hraje prim ekologie. Prvním nejednoduchým úkolem bylo donutit kalkulačku pracovat na „pohon“ galvanického článku z brambor. Příprava dala hodně práce, ale úkolu jsme se zhostili úspěšně a děti si pokus jistě dobře zapamatují. 

V současné době naši školu jako každým rokem touto dobou zdobí „Neobvyklé plody podzimu“ – výstava ze zajímavostí, které vyrostly a které děti nosí do školy, zpestřená vlastnoručně vyrobenými podzimními skřítky.

 Na konci září jsme také zahájili činnost kroužků. Děti s rodiči mohly vybírat ze sedmi nabídek. Otevřeny byly míčové hry, základy zobcové flétny, sboreček, sportovní a výtvarný kroužek, kam se přihlásil dostatečný počet zájemců.

 V současné době vrcholí mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy, naší partnerskou školou na Slovensku je ZŠ Chminianske Jakubovany. Záložky připravují děti ve školní družině.

 Školní družina letos po pauze v minulých letech obnovila tradice pravidelných návštěv divadelních představení ve Žďáru nad Sázavou. První představení 8. 10. 2014 mělo na programu veselou pohádku podmalovanou dramatickou hudbou s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná, „JAK ŠLO VEJCE NA VANDR“. Děti se dozvěděly, kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky.  Představení se moc líbilo, mimo jiné proto, že se účastníci naučili písničku, hodně se pobavili a hlavně nasmáli.

 Vrcholem zářijového programu byl určitě výlet vlakem do Prahy a návštěva kouzelného Království železnic, které děti z vojnoměstecké školy vyhrály ve výtvarné soutěži. Cesta rychlíkem byla dlouhá, ale všichni z ní byli nadšení. A samotné Království železnic bylo úchvatné. Zmenšené modely krajin, hradů, přehrad, řek, vláčků, lodí, lidí… byly tak nádherné, že výletníci nevěděli, kam se dříve podívat. Součástí výstavy jsou i hádanky nebo test, za které získaly děti ceny a připomněly si tak recyklaci odpadů a ochranu naší planety. Při prohlídce se ozývaly hlasy: To je nádhera! Super! Tohle musí vidět i naši! Výlet byl krásný, poučný a možná si hodně našich žáků bude pod vánočním stromečkem přát železnici.

Za ZŠ Mgr. V. Štouračová, Bc. J. Mazánková a Mgr. Š. Stejskalová

 

 

Upozorňujeme, že ve středu 8. 10. 2014 bude škola uzavřena již ve 13.00 hodin. Otevřeno bude pouze při návratu dětí školní družiny z divadla, aby si mohly vzít věci.

 

9. a 10. října 2014 proběhne úprava školní zahrady - přestěhování zákonků. Budeme rádi, když se připojíte a pomůžete nám s realizací. Přijít můžete od rozednění do 16.00h. V první fázi uvítáme zejména silné jedince, kteří pomohou s odstraněním původního travnatého povrchu. Poté zakryjeme netkanou textilií, navezeme novou hlínu a osázíme úzký pruh trvalých květin a keřů ve směru do náměstí. Pokud bude schváleno, proběhne akce v rámci projektu 72 hodin (http://www.72hodin.cz/2014/), ale realizovat budeme v každém případě. V případě nepříznivého počasí to zkusíme v jiném termínu. (5. 10. 2014 byl projekt schválen)

 

4. 10. 2014 -do archívu fotografií přibyly snímky ještě z akcí z loňského školního roku.

2. 10. 2014 v 15.00 hodin - krátká informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku.

15. 9. 2014 od 7.30 - fotografování prvňáčků a dalších zájemců - proběhlo, fotografie budou příští týden (tj. 40.týden).

16. 9. 2014 - jedeme na dopravní hříště ve Žďáru nad Sázavou - dopadlo to dobře, bylo vidět, že jsme se předem pečlivě připravovali.

V úterý 23. 9. 2014 jedou žáci 2., 3. a 4. ročníku vlakem do Prahy do Království železnic (pozor - změna termínu!!!) - všichni jsme se vrátili ve zdraví, plní zážitků z Prahy i cesty.

 

Sběr starého papíru - děkujeme za pomoc, kontejner jsme naplnili. Příští běr bude v říjnu.

Od pondělí 15. 9. 2014 od 9.00 h. do středy 17. 9. 2014 dopoledne bude ke škole přistaven kontejner na starý papír. Pokud bude kontejner naplněn dříve, bude v průběhu vyprázdněn a dovezen další. V mezidobí můžete papír ukládat ve vestibulu školy – v pracovní dny od 6.30 do 16.00 h. Výtěžek bude použit na aktivity dětí ve škole.

 

Od 2. září se učíme od 7.30 h. a již první týden podle rozvrhu. 

Všichni žáci a rodiče žáků 1. ročníku jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení školního roku 2014-2015, které se uskuteční v pondělí 1. září v 8.00 hodin v budově školy.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

Napsali jste

V Základní škole Vojnův Městec proběhlo dne 14. 5. 2014 vystoupení žáků 1. – 4. tříd věnované především maminkám k dodatečné oslavě jejich svátku. Před zahájením samotného vystupování byla panem starostou předána ocenění žákům, kteří se úspěšně zúčastnili literární soutěže. Děti během vystupování předvedly své znalosti a dovednosti prostřednictvím básniček, písniček, divadla, a to i divadla loutkového. Celý program byl pojat formou humornou, ale i s prvky znalostními. Jistě je na místě poděkování celému pedagogickému sboru za přípravu dětí na toto vystoupení, ale též dětem, kteří nám všem zajisté zpříjemnily zbytek dne.

Návštěvnice vystoupení

Poděkování


K 31. 3. 2014 skončila ve funkci ředitelky Mgr. Valerie Rychlíčková, která na vlastní žádost odešla do důchodu.  Paní ředitelka věnovala městecké škole 21 let života.

Milá Valerie, Valčo, Valino, děkuji za předání vzorně vedené školy a velkou pomoc před nástupem do funkce. Do příštích let přeji hlavně pevné zdraví a hodně krásných a radostných dní.

Mgr. Šárka Stejskalová

 

Paní ředitelko,

dneškem Vám začíná nikdy nekončící dovolená, kdy se můžete věnovat svým dětem, vnoučatům, přátelům, koníčkům,

radovat se z maličkostí a každou minutu prožít naplno.

Věříme, že si zasloužený odpočinek užijete ve zdraví a spokojenosti a přejeme Vám do dalších dní elánu víc než dost,

starostí málo, radostí více a krásných zážitků na tisíce.

Zároveň nám dovolte poděkovat za všechny žáky naší školy za vše, co se díky vzornému přístupu k učivu a individuálním možnostem naučili.

                                                  Kolektiv zaměstnanců ZŠ